vrijdag 15 december 2017

3. Tienerdienst 28 januari 2018 Thema: Wie is Jezus

Thema: Wie is Jezus
Liedjes voor de dienst: Wie gelooft van Ralph van Manen, Rend collective rescuer, Alisa Turner My prayer

Bij binnenkomst kijken we het filmpje: Wie is Jezus .Tekst en beelden bij het lied van Hillsong:

Shout your fame. 
Some say You're just a good man. Some say You were kind. Some say You are in the grave, But I say You're alive. 
Some say You're just a prophet. Some say You were wise. Some say You were just a man. But I say You are God, You are my God

I will shout Your fame to all the earth, I will lift Your name on high. And the world will know Your greatness. You are my God. I will shout Your fame

I know You're the Messiah. You gave Your life for me. And I know You're the only way. Jesus You are God. You are my God

Als iedereen er is beginnen we met gebed. We introduceren het thema: Wie is Jezus? Wat hoorde je in het lied? Jezus was hij een goed, aardig, wijs mens, een historisch figuur of een mythisch figuur? Of is Hij de Levende? Is Hij God die mensgeworden is?

We bekijken het het filmpje sneak peak van Alpha als introductie. Daarna gaan we even een rondje vragen stellen. Wie is of was Jezus voor jou?

We moeten even in beweging komen om wakker te worden en gaan een raadspel doen via PowerPoint laten we uitspraken zien. Is de uitspraak van Jezus of van iemand anders. Er zijn twee vakken waar de tieners uit kunnen kiezen. Uitspraken van Jezus.

We gaan eerst een filmpje van denkstof bekijken: Wie is God
Wie is God. God is liefde en geen God die vanaf een wolk bliksem naar beneden stuurt. Hij is zichtbaar geworden in Zijn Zoon. Jezus heeft laten zien wie God is.

Jezus had verschillende uitspraken en daden die wijzen naar Wie Hij zelf is. God die mensgeworden is. We leggen het uit via een powerpoint


Wie is Jezus? Wat zegt Jezus zelf. In Johannes zegt Jezus:
7x IK BEN‘Ik ben het brood des levens’ (6:35 voedsel en vervulling), ‘Ik ben het licht van de wereld’ (8:12 verlicht mensen op hun levensweg), ‘Ik ben de deur der schapen’ (10:7 toegang tot God), ‘Ik ben de goede herder’ (10:11 leidt en zorgt), ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (11:25 geeft eeuwig leven), ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (14:6 geeft richting en doel), ‘Ik ben de ware wijnstok’ (15:1 maakt productief)
Jezus geeft hiermee aan dat wij als mensen in alles van hem afhankelijk zijn. Wij zijn ontstaan door Hem en leven dankzij hem, zowel nu als in de eeuwigheid. Hiermee stelt Hij zich gelijk aan God. Hij zegt dan ook in Johannes 14:9 Wie mij heeft gezien heeft de Vader gezien. En in Johannes 8:36 Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Ook door Zijn daden laat Jezus zien wie Hij is: Hij vergaf zonden (Marcus 2:5alleen God kan zonden vergeven), Hij zei dat Hij de wereld zal oordelen(Mattheus 25:31-32), Hij zei dat Hij de Messias, de redder is (Marcus 14:61-62), Hij beweerde Gods Zoon te zijn. (Marcus 14:61), Hij deed grote wonderen, Jezus was zonder zonde, Jezus wordt aanbeden (Johannes 20 terwijl je alleen God mag aanbidden en Jezus laat dit toe) Jezus laat zien dat Hij God is. En dat is ook de reden dat Hij gekruisigd is omdat Hij zich gelijk stelde aan God en dat was een Godslastering.


Hierna hebben we het spel knallende uitspraken. In ballonnen zitten uitspraken van Jezus. Ze moeten opengeknapt worden met een blaaspijltje. Op de briefjes die in de ballonnen zitten staan uitspraken van Jezus. Ze vormen samen een puzzel in de vorm van een kruis die we op een kartonnen kruis plakken.

We bekijken Film Christendom...Wie is Jezus

We gaan naar aanleiding van deze uitspraak het spel moordenaartje spelen. Een persoon krijgt de opdracht te knipogen, degene naar wie wordt geknipoogd valt op de grond. Een persoon gaat de gang op en krijgt bij binnenkomst de opdracht "de moordenaar" te vinden.

We bekijken een laatste filmpje: Foto van God en daarna sluiten we de ochtend af met gebed.

We hebben nog wat tijd over en bekijken nog een filmpje over nieuwe google home apparaat, dat niet weet wie Jezus is.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...