zondag 27 oktober 2019

Tienerdienst 27 oktober 2019 Thema Heb jij de smaak te pakken?

smaak3.jpg


We bekijken een filmpje over Jezus volgen. Dit is natuurlijk een grapje.
Maar als je iemand wil volgen moet je wel weten of dat goed voor je is. Waarom zou je Jezus willen volgen? Of kan je beter iets of iemand anders volgen? Is dat een kwestie van smaak?

Spel: We hebben verschillende bekertjes gevuld met chocomelk, sinnaasappelsap, ranja, vla en yoghurtmet de tieners proberen te raden wat ze ruiken en proeven en mogen dat opschrijven. 

Hierna maken we de verbinding met het geloof. Je krijgt te maken met mensen die anders denken en geloven en hoe weet je wat de waarheid is. Je wilt wel het goede volgen en geen leugen. Dat is zonde.
We praten nog even door over zonde. Wat is dat eigenlijk? We maken een rondje..verspilling van je talenten, Je doel missen, Niet volledig tot het doel komen waarvoor je bent bedoelt.

We doen daarna via de Religiequiz .Een Quiz met de vraag hoe andere religie omgaan met de vraag hoe een mens bij God kan komen. Wat zijn de antwoorden van de religies hierop en kun je aan de hand van die antwoorden erachter komen om welk geloof het gaat?

Psalm 15 Vraagt de psalmschrijver: HEER, wie mag gast zijn in uw ​tent, wie mag wonen op uw ​heilige​ berg?  Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.

Wauw, je moet wel volmaakt zijn om bij God te kunnen wonen. Verschillende religies hebben verschillende oplossingen bedacht hoe je bij God kan komen en dat zien we op de volgende slides. 

Na de Quiz praten we nog even door over het verschil van alle andere religies en het Christendom. Andere religies zijn bezig met het geloof verdienen door op te klimmen naar God door goede daden, rituelen etc. Alleen in het christelijk geloof is God zelf van de berg afgekomen. Jezus stierf in onze zonden en daardoor mogen we bij God komen.

Hierna kijken we het filmpje van de man in de put.


Hierna hebben we 3 glazen jij, zonde en Jezus. Het glas "jij" is gevult met water, Het glas 'zonde' is gevuld met voedselkleurstof/inkt, en het glas 'Jezus' is gevuld met bleekwater. Hier een video hoe je het verhaaltje moet vertellen.

We hebben 3 bekers. Een beker met jij (water), zonde(water met inkt) en Jezus(water met chloor).

Wij leven in een wereld die niet volmaakt is. De mens leeft los van God en maakt verkeerde keuzes. Hij doet dingen die hij niet moet doen en dat is zonde. Dat is het donkere glas.

Steeds meer komt de zonde ook in ons ook wij doen verkeerde dingen. We liegen, zeggen soms gemene dingen, doen andere mensen daarmee pijn. We gieten het zonde water in het glas jij.

We kunnen onszelf niet schoonmaken. Maar Jezus kan dat wel. We gieten het glas Jezus in het jij glas. Dat nu schoon wordt. Jezus kan je schoonmaken van binnen. En niet alleen ons maar Jezus heeft ook de zonde overwonnen. De zonde wilde Jezus donker maken (giet beker zonde in beker Jezus) maar dat lukte niet. Jezus heeft de zonde op zich genomen en eens zal de zonde verdwijnen. (Giet beker Jezus in beker zonde) De zonde zal niet meer zijn.

Geloof is geen sprake van smaak maar van de waarheid en dat is dat Jezus alleen de weg naar God is. Hij alleen kan de relatie tussen God en mensen herstellen door de zonde van ons weg te nemen waardoor we bij God kunnen komen en werkelijk worden zoals we zijn bedoeld.

We praten nog even na en sluiten af we bekijken het filmpje Fallingplates


maandag 1 april 2019

Makkelijker zoeken

We zijn tot de ontdekking gekomen dat het best wel lastig is als je een bepaald thema of avond wil terugvinden daarom hebben we alle avonden van de vorige "Kattenbak" groep even op een rijtje gezet. Het eerste seizoen is heel summier beschreven (als gevolg van een computerprobleem) maar deze thema's zijn ook weer in de nieuwe groep aan bod gekomen en die avonden zijn uitgebreider uitgeschreven dus voor het eerste seizoen verwijzen we je naar de avonden van Kattenbak. Ook blijk ik wat avonden kwijt te zijn van het laatste seizoen. Helaas. Gelukkig staan ze nog wel op papier. Ik zal ze proberen toe te voegen. In de balk hiernaast heb ik nu alle avonden met een link. Ook nieuw is een zoekbalk. We hopen dat het zoeken op deze site een stuk makkelijker wordt.

Ideeën voor groepsspelen  Klik hier

Rock Solid
Seizoen 1 Rock Solidgroep 2011/2012
1.Rock Solid 28 oktober 2011 Thuisvoelen
2.Rock Solid 10 november 2011 Jezelf zijn
3.Rock Solid 25 november 2011 Echt zijn
4.Rock Solid 9 december 2011 Regels en vertrouwen
5.Rock Solid 23 december 2011 Jezusfilm
6.Rock Solid 13 januari 2012 Keuzes maken
7.Rock Solid 27 januari 2012 Op zoek naar God
8.Rock Solid 10 februari 2012 Op zoek naar God 2
9.RockSolid 2 maart 2012 Gezellige avond the Mask
10.Rock Solid 23 maart 2012 Honkvast
11.Rock Solid 13 april 2012 Pasen film de Brug

Seizoen 2 Rock Solidgroep 2012/2013
1.Rock Solid 28 september 2012 De kerk
2.Rock Solid 2 november 2012 Eeuwig waardevol
3.Rock Solid 15 november 2012 Invloed
4.Rock Solid 7 december 2012 Beïnvloeding
5.Rock Solid 20 december 2012 film Woodcarver
6.Rock Solid 11 januari 2013 Nieuwe begin
7.Rock Solid 11 februari 2013 Jezus volgen
8.Rock Solid 8 maart 2013 Complimenten
9.Rock Solid 22 maart 2013 Gezondheid
10.Rock Solid 5 april 2013 Liefde

Seizoen 3 Rock solidgroep 2013/2014
1.Rock Solid 13 september 2013 Familie zijn
2.Rock Solid 27 september 2013 De wereld draait door
3.Rock Solid 8 oktober 2013 Doodgewoon?!
4.Rock Solid 22 november 2013 Thema: De wedloop van het leven
5.Rock Solid 6 december 2013 Wensen en teleurstellingen (Sinterklaasspecial)
6.Rock Solid 10 januari 2014 Waar wil je echt voor gaan!
7.Rock Solid 31 januari 2014 "Het zaad in de akker"
8.Rock Solid 14 februari 2014 "Love is in the air"
9.Rock Solid 7 maart 2014 thema: Wat beheerst je...

Seizoen 4 Rock solidgroep 2014/2015
1.Rock Solid 3 oktober. Thema: Waarom???
2.Rock Solid 24 oktober. Thema: Biertje of Bijbel?
3.Rock Solid 7 november thema: zwart/wit
4.Rock Solid 21 november 2014 thema: Praatjes vullen geen gaatjes
5.Rock Solid 30 januari 2015 Wie ben jij als niemand kijkt?
6.Rock Solid 6 maart 2015 Thema: Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus.


Kattenbak
Seizoen 1 Kattenbak groep 2015/2016
Avond 1. Thema: Thuis/thuisvoelen
Avond 2. Thema: Jezelf zijn, wie bij jij?
Avond 3. Thema Jezelf zijn 2/ echt zijn.
Avond 4. Thema: Vertrouwen
Avond 5. Thema: Een nieuw begin.
Avond 6. Thema: Op zoek....
Avond 7. Thema Op zoek naar God
Avond 8. Thema: Homerun
Avond 9. Thema: Kerk en maatschappij


Seizoen 2 Kattenbak groep 2016/2017
Avond 5. Filmavond code M

Seizoen 3 Kattenbak groep 2017/2018
Avond 4. Thema: Praatjes vullen geen gaatjes
Avond 5. Thema: Wie ben je als niemand kijkt?
Avond 6. Filmavond The Shack

Tienerdiensten
Seizoen 6 (2018/2019)
1. Thema:Er zij licht

Seizoen 5 (2017/2018)

Seizoen 4 (2016/2017)
1. Thema: Mooier mens 1
2. Thema: Mooier mens 2
3. Thema: God maakt je mooi.
4. Thema: Gaven van de Geest
6. Thema: Wandelen met God
7. Thema: Religie vs Relatie

Seizoen 3 (2015/2016)
1. Thema:'Weet wat je zegt'
2. Thema: Hokjes en vakjes
3. Thema: Een nieuwe woning...
4. Thema: Armoede/voedselbank
5. Thema: De Veertigdagentijd
6. Thema: Wat kies jij?
7. Thema: Dit is de dag
8. Thema: Vrij zijn

Seizoen 2 (2014/2015)
1. Thema: Hoe zal het in de hemel zijn?
2. Thema: Jouw leven en Gods plan.
3. Thema: Ben jij ook zo bang?
4. Thema: Van waardeloos naar waardevol
5. Thema: Laat jij je verleiden?
6. Thema: Pasen.
7. Thema: Hemelvaart....waar is God?
8. Thema: De grootheid van God en toch dichtbij.
9. Thema: Gods leiding in je leven.

Seizoen 1 (2013/2014)
1. Thema: God roept je naam.
2 .Thema: De wereld draait om God.
3. Thema: Wie is Jezus
4. Thema: Kerst Mag je hart een kribbe zijn voor Jezus.
5. Thema: Heb jij de smaakt te pakken.
6. Thema: Onzichtbaar Koninkrijk.
7. Thema: Genade

6. Kattenbak 26 maart 2019 Filmavond "The Shack"

Vandaag gaan we wat eerder beginnen. We gaan met elkaar film kijken. We hadden een leuke film "Little boy" uitgezocht maar op het laatste moment weigerde de apparatuur dienst. Daarom gingen we via de laptop een film uitzoeken op Netflix en het werd de film "The Shack".

"Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, ​liefhebben​ als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft."( 1 Johannes 4:20) 

In de film worden verschillende Bijbelse principes uitgewerkt. In het kort gaat het verhaal over een man, Mack Philips, die zijn jongste dochtertje Missy verliest door een gewelddadig misdrijf. Hij is boos op God, want als God alwetend en almachtig is, waarom heeft hij dit geweld dan niet kunnen voorkomen? Is dit wat God heeft gewild? Mack worstelt met God en met zichzelf. Ook hijzelf heeft zijn dochtertje niet kunnen beschermen. Hij komt steeds meer in een neerwaartse spiraal, totdat hij een briefje ontvangt waarin God hem uitnodigt om naar de hut te komen waar zijn dochtertje is vermoord.

Ten diepste gaat de film over God leren vertrouwen in een gebroken wereld.

Het kwaad wordt niet afgedaan als daden uit onwetendheid, maar als een harde realiteit. Het kwaad dat zijn oorsprong vindt in de verkeerde keuze van mensen. Mensen die zelf god willen zijn. Mensen, die zelf kiezen wat goed en kwaad is en daarmee beslissen over leven en dood van anderen. God regisseert het kwaad niet maar kan uit het kwaad wel iets nieuws, iets goeds laten komen. Hij kan het kwade ten goede keren. God is Goed, altijd, ondanks de dingen, die we in deze wereld meemaken, in tegenspraak met deze waarheid lijken.

Mack vraagt zich af hoe het kwaad in de wereld is gekomen en waarom God de mensen niet goed heeft gemaakt. In de film wordt dit uitgelegd met een bloementuin. De bloementuin stelt het leven van Mack voor. Er wordt gesnoeid. Mooie gezonde bloemen moeten plaats maken voor iets nieuws. In de tuin zijn niet alleen mooie bloemen maar ook  giftige wortels. Waarom is dat gif nodig? De uitleg is dat het gif ook op een andere manier gebruikt kan worden als een geneesmiddel. Zo is het ook met onze karaktereigenschappen. Ze kunnen ten kwade of ten goede worden aangewend.

Langzaam moet Mack leren God te vertrouwen maar de vraag blijft: "Waarom laat God dan deze verschrikkelijke wreedheden toe? De uitleg is dat God kan niet ingrijpen in de keuzes van mensen. Hij heeft de mensen de vrijheid gegeven om te kiezen met of zonder hem te leven.

Toch zint Mack op wraak. De mensen die zulke verschrikkelijke dingen doen moeten gestraft worden. Het antwoord van God is dat Hij dan alle mensen tot en met Adam moet straffen. Dan komt Mack zelf voor de keuze te staan om te beslissen, welke van zijn twee kinderen gestraft moeten worden. Hij komt tot de conclusie, dat hij zelf de straf voor zijn kinderen wil dragen en zo is het ook met God. Alleen God is rechter. Hij alleen weet wat goed of fout is. Wie zou hij moeten straffen? Hij heeft de straf zelf op zich genomen door de wreedheid van de mensen zelf te ondergaan. Wat weet een mens van iemands beweegredenen. Waarom hij dingen doet, die hij doet? Wie maakt een mens tot rechter? Kan niet alleen God rechter zijn? Mack krijgt een kijkje in de hemel. Zijn dochter is gelukkig en Jezus is bij haar. Op dat moment geeft Mack zich helemaal over aan God. Hij laat zich afspoelen in een waterval, een soort doop. Daarna is Mack in staat om zijn dochtertje te begraven.

Dan komt de moeilijkste vraag. Er wordt van Mack gevraagd de moordenaar van zijn dochtertje te vergeven. Dit lijkt teveel gevraagd maar al gauw wordt duidelijk gemaakt dat vergeven niet betekent dat je iemands daden goedkeurt. Door iemand te vergeven erken je dat deze mens ook een verdwaald schepsel van God is, die gered moet worden. Mack leert om geen eigen rechter te zijn maar geef het oordeel aan God. Alleen God kent de werkelijke beweegredenen. Hij alleen weet of deze mens bevrijd kan worden. Vergeven is de rechtspraak aan God overgeven en loslaten, daarmee bevrijd je ook jezelf van wrok en bitterheid. Nu kan Mack weer vooruit en aan de toekomst denken. Ook zijn eigen verkeerde keuzes kan hij onder ogen komen en hij kan zijn eigen fouten (hijzelf heeft zijn vader vermoord) en zijn gewelddadige vader vergeven.

Er gebeuren heftige dingen in een mensenleven die de levensboot heftig kunnen schudden. Bedenk dan dat Jezus dichtbij is en leer om niet naar de situatie te kijken maar blijf steeds gericht op Jezus. God is liefde, maar alleen Hij overziet het grotere geheel. Leer te wandelen op het water. Vertrouw en leef boven de omstandigheden. God is goed....Altijd.

De inhoud van de film bevatten alleen maar Bijbelse principes. De verpakking van het verhaal kan wel tegen de borst stuiten. De Drie-eenheid, God, Jezus en de Heilige Geest worden afgebeeld als drie verschillende mensen, maar er wordt duidelijk gemaakt dat ze één zijn. In dit verhaal vertoont ook God de littekens van Jezus. God wordt afgebeeld als een donkere vrouw en als een oudere man. De Heilige Geest als een jonge vrouw en Jezus is een jonge man. Ook zie je Papa (God), die met een iPod naar moderne muziek zit te luisteren.  Al met al ben ik toch positief over deze film.

Wat gelooft Paul Young zelf

vrijdag 1 maart 2019

5. Kattenbak 28 februari 2019 thema: Wie ben je als niemand kijkt

Wie ben je als niemand kijkt en welk beeld heb je van God? God ziet jou altijd maar hoe denkt hij over jou? Wie ben je in Zijn ogen?

Voor we de avond beginnen moeten we eerst even bijkletsen. De stage's zijn afgerond en de tieners zijn al druk op zoek naar een vervolgopleiding en de examens staan voor de deur. Een spannende tijd. De groep is deze avond niet zo groot. Maar met 6 tieners wordt het vast ook een leuke avond. We gaan het deze avond hebben over wie je bent. Ben je echt of heb je een maskertje op. Wat laat je zien aan de buitenwereld. Ter introductie bekijken we eerst een filmpje.


Wat mensen van je zien hoeft niet per sé je ware ik te zijn. Vaak dragen we een masker en doen we ons mooier voor dan we zijn. Wat gaat er in je om en wie ziet je en wie mag je zien zoals je bent?

We doen een spel: Wie ben jij?
Iedereen krijgt een papiertje op de rug met een naam van een bekend persoon. Door vragen aan elkaar te stellen die alleen met ja en nee beantwoord mogen worden moet je erachter komen wie je bent.

We doen het spel nog een keer maar dan anders. Nu mag één persoon een hoed op doen met een naam erop. Door vragen aan de groep te stellen moet je erachter komen wie je bent. Nu gaat het erom wie dat het snelste kan.

We bekijken een filmpje: Beeld van God

God ziet je altijd. Hij weet werkelijk wie je bent ook als niemand je ziet. Hoe is dat voor jou? Is dat een veilig gevoel of beangstigend. Hoe zie jij God. Staat hij met een beschuldigende vinger naar jou te wijzen of zie je een liefhebbende papa, die jou op een rechtvaardige manier terechtwijst. We hebben allemaal een beeld van God.

Jezus zegt: Heb je mij gezien dan heb je de Vader gezien. Jezus heeft laten zien wie en hoe God is. Hij kwam naar de aarde juist voor mensen die door niemand werden gezien. De armen, de zieken, de hoeren en de belastingambtenaren. Mensen die door anderen veracht werden. Jezus liet Gods liefde zien voor een verloren wereld.

We doen hierna het spel blindemannetje. Eén persoon krijgt een blinddoek voor en moet door de ander aan te raken voelen wie het is.  

Wie is God nu echt hoe kunnen we hem zien als we Hem niet zien? We zien dat God van ons houdt en tegenover God ben je een open boek. Wegvluchten voor God lukt niet. Hij heeft je gemaakt en Hij laat je niet los. Hij ziet het met je zitten maar Hij laat je wel volkomen vrij. Je hoeft niks voor God te presteren. Hij heeft alles al. Hij wil alleen dat je Hem leert kennen en lief hebt. Je leven aan Hem toevertrouwt. Hij wil dat het goed met je gaat.
Filmpje: God ziet jou zitten

We sluiten af met een spel waarbij we een film gebruiken. De opdracht is om goed te kijken en halverwege de film gaan we kijken wat er allemaal is veranderd. Zoek en je zult vinden. Er moeten 21 dingen zijn veranderd. Het blijkt dat we héél weinig veranderingen zien als we niet goed opletten.

Als afsluiter lezen we zin voor zin een tekst. En praten erover wat deze zin betekent. 
Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik bent niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat kan niemand van mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Ik hoef mij niet te haasten. Ik kan vertrouwen op mijn vriend Jezus en Zijn Liefde uitdelen aan de mensen om mij heen. Wie ben je...?


woensdag 16 januari 2019

4.Kattenbak15 januari 2019 thema:doe wat je zegt.Praatjes vullen geen gaatjes


Hoe betrouwbaar is jouw woord en is Gods Woord betrouwbaar? Een avond over schijnheiligheid en eerlijk zijn. Wat je zegt en wat je doet daar kan een verschil in zitten. Als je alleen maar blijft praten dan kom je niet toe aan werken. Spreuk 14:23  Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.Filmpje:

We introduceren het thema met een spel. Hoe goed ben jij in blikgooien?? vertel... en  laat maar eens zien. Ieder mag ieder 1x proberen om de blikken om te gooien. We tellen de punten op en vergelijken het met wat ze dachten.

We laten een filmpje zien van de visserloze vissers. Je kan wel praten over wat goed is maar het belangrijkste is om het ook te doen. Beloofd is beloofd, hoe betrouwbaar is jouw woord? en kom je altijd na wat je zegt? Ook als het moeilijk wordt

Nog een spel: met volle mond (spekje) proberen we woorden te zeggen. Johannes de Doper, Simson en Delila, Jacob en Esau etc. Ieder mag een keer proberen.
Wat weten we over Jozef? Langzaam schieten weer verhalen binnen. De geliefde zoon van Jacob die door hem werd voorgetrokken. Zijn jaloerse broers die hem verkochten naar Egypte. Zijn succes, de valse beschuldiging en zijn gevangenneming. Zijn dromen die maakten dat zelfs de farao hem om raad vroeg. Hij werd onderkoning om de 7 jaren van hongersnood te kunnen overleven. Hier komen zijn broers en vader hem weer tegen. En zijn dromen blijken uit te komen. Zijn vader en zijn broers buigen voor hem. Ondanks alle ellende komt uit wat God heeft beloofd. Alleen heel anders dan hij had gedacht. God heeft alles wat verkeerd ging gebruikt om ze te redden. We bekijken het filmpje van Jozef. Ook God geeft zijn woord, zijn belofte je kan daar op vertrouwen ook al mogen de omstandigheden soms anders lijken...God is trouw.

Spel: "1, 2, 3, Twee aan twee moeten de tieners tegenover elkaar staan en zegt om beurten 1 de ander 2 en  de eerste weer 3. Dit is lastig maar nu wordt 1 een klap 2, 3. We oefenen. Dan klap, stamp, 3 en we oefenen en als laatste klap, stamp, draai. Best ingewikeld.

Geloof en gedrag gaan hand in hand. Is dat niet zo dan spreken we schijnheiligheid of huichelarij. Je moet je gedrag aanpassen aan je overtuiging en niet andersom. Walk your talk. Zo trouw is ook God, zijn Woord is trouw en zal ons niet beschaamd laten staan. Ken Hem in al je wegen en Hij zal je wegen recht maken. Vertrouw niet op je eigen inzicht.
Denkstof durf te liften

Vertrouw je God? Waarom wel/niet? Kijk je naar de situatie of naar de waarheid.
Ben jij betrouwbaar. En wie ben jij als niemand kijkt.

Spel. We willen eigenlijk het spel doen waarbij één zich laat vallen en de ander opvangt maar we besluiten om alleen een filmpje hierover te laten zien.


woensdag 19 december 2018

3. Kattenbak 11 december 2018 thema: Zwart/Wit

We hebben Oreo's en zwart/witte snoepjes liggen en introduceren het thema van deze avond. Zwart/Wit. We zijn met z'n zevenen. Jammer dat sommigen het te druk hebben met sport en werk. Maar ook bij de vorige Kattenbakgroep lijkt het 4de jaar toch moeilijker te worden wat tijd betreft.

Aan de hand van wit poppetje en een vel licht en donker karton stellen we vragen. Hoe ziet jouw leven eruit. Ben je licht van binnen of heb je ook donkere vlekken. Een leugentje hier en daar. Ons leven is grijs of donker. Als we dat poppetje in het lichte vlak neerzetten dan valt hij op maar als je in het donkere vak komt dan val je bijna niet op. Je zit tussen de verleiding van de wereld en wat God van je vraagt. God standaard is een wit poppetjes maar we kunnen niet uit onszelf heilig worden en als God ons van binnen veranderd dan valt dat op in het donkere vak.

We bekijken een filmpje: Facebook Jezus Accepteren

Spel 1: We hebben aan de klep van een pet 2 theezakjes geplakt. Het is de bedoeling om door met je hoofd te bewegen de zakjes op de klep te zwiepen. Het blijkt niet zo eenvoudig te gaan. Hoe zit met dat geloof. Hoe moeilijk is dat. Als introductie op het praatje van Henze bekijken een filmpje over keuze maken. Keuze van Revival

Henze vertelt het verhaal dat hij van een preek van Opwekking heeft. Olaf ten Napels had het toen over honden en katten. Honden begroeten hun baas, hun baas is alles voor voor ze en als ze dan ook nog eten krijgen dan hoor je ze denken: Mijn baas zorgt voor mij, hij moet wel god zijn. Katten trekken zich weinig aan van hun baas. Ze hebben alleen maar belangstelling als ze vreten krijgen. Ze denken dan: Mijn baas zorgt voor mij, Ik moet wel god zijn. Hoe zit dat met jou. Ben je een hond of een kat. Ben je een gever of een nemer. Leef je voor de ander of alleen voor jezelf.

Spel 2: Met de neus in de boter vallen.

We hebben een bak met gekleurde bolletjes en een schoteltje met boter. De neus moet in de boter en dan moet je een watje aan je neus plakken en naar de overkant. Wie heeft er binnen 1 minuut zoveel mogelijk watjes naar de overkant. Nadat we alle neuzen weer schoon en glimmend hebben gaan we weer verder. Wat betekent dat met de neus in de boter. Dat je met je keuze een voordeeltje hebt.

Hoe zit dat met een keuze voor Jezus. Vallen we met onze neus in de boter en gaat ons leven voortaan over rozen. Krijgen we gratis wonderbrood? Nee kiezen voor Jezus is jezelf helemaal geven en ook lijden hoort daarbij. Het lijkt alsof je in de achtbaan zit. Eerst ga je omhoog en heb je een geweldig uitzicht maar dan komt er een storm. Waar is Jezus. Blijf vertrouwen want hij is aan boord ook in de storm. Je komt behouden aan net als in een achtbaan.

We praten nog even na en sluiten de avond af.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...