zaterdag 16 december 2017

6. Kattenbak 30 januari 2018 thema: Het zaad in de akker

Doel van deze avond is na te denken over jou aandeel aan het Leven dat Jezus je wil geven. Hoe ga jij om met de woorden die je hebt gehoord uit de Bijbel? Laat je het langs je heen glijden of ga je er serieus iets mee doen. Vanavond zijn we met z'n zevenen.

Na alle verhalen en introductie van het thema gaan we een intoductiefilmpje kijken. We zien een dat er een land geploegd wordt. Het land wordt klaargemaakt om er vervolgens zaad in te zaaien.

Spel 1 Sjoelen. We hebben een sjoelbak en boven de opening staat, op de weg, slechte grond, Onkruid en goede grond. Goede grond is 4 punten, slechte grond 3 enz. Nu mag iedereen één keer sjoelen en kijken we wie de meeste punten scoort. Ook is het de jongens tegen de meiden.

We laten het verhaal van de zaaier door 3 filmpjes zien. Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht.  En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.  En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis? Hij zei: Aan u is het  gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen,  maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen,  opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven  verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.
Filmpje 1, filmpje 2, filmpje 3

Het laatste filmpje gaat over de gelijkenis van de zaaier die ontdekt dat een vijand onkruid in het veld heeft gezaaid. We praten er even over na. De zaaier is de Zoon des Mensen. Dat is Jezus. Hij zaait het goede zaad in de akker. Dat is de wereld. Wat was het goede zaad? De mensen die bij het Koninkrijk horen, die Jezus volgen. Het onkruid zijn de mensen die met de wereld meegaan en niet bij Jezus willen horen. De oogst is het einde van de wereld. Daar zal een scheiding gemaakt worden tussen het goede en het foute. Laten we het zaad dat God in ons hart plant groeien?

We doen een quiz. Henze heeft verschillende tuingereedschappen en laat die één voor één zien. We turven wie het antwoord goed heeft. Dit is nog best wel moeilijk.

We kijken filmpje van Denkstof. Ik wilde hem slopen. Op welke manier heeft dit filmpje nou te maken met het zaaien in de akker. De ander de andere wang toekeren. Dat is niet iets wat je uit jezelf zou doen. Als de ander je iets wil doen dan zou je van nature gaan vechten of gaan vluchten maar Jezus verteld nog een andere manier. Als je dat Woord van Jezus toepast in je leven dan gaat dat pas vrucht dragen. Dan is het Woord in goede grond gezaaid.

We praten nog even na wat heb jij nodig om te groeien. Wat is die goede grond. Wat is water, zonlicht, mest...Heb je last van onkruid en stenen. Hoe ga je ermee om? Het graan is Jezus dat voor onze zonden is gestorven. Wat doe je met dit goede nieuws. Mag Jezus wonen in je hart en Heer zijn van je leven. Wat is jou houding tov God. Leven zoals Jezus of....

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. (Ef 2:8-10)

Hoeveel ruimte geeft jij aan de God. We bekijken nog een filmpje van Denkstof. Je groeit in de duisternis

Geloven is niet een kwestie van hebben (Ik heb een geloof) maar van 'zijn' Je bent een gelovige of niet en dat heeft gevolgen in je doen en laten. Geloven dringt door naar je hoofd, hart en handen. God wil door jou heen de wereld aanraken. Geloof moet groeien en meestal vanuit het duister. Vanuit tegenslagen als je het zelf niet meer kan dan gaat God aan het werk in jou.

We sluiten af met het planten van narcis bolletjes. Ieder krijgt een potje mee naar huis. Als het bolletje uitgebloeid is kan het in de tuin. Dan zal het elk jaar weer tevoorschijn komen. We wensen ieder wel thuis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...