dinsdag 19 juni 2018

6. Tienerdienst 17 juni 2018 Thema: God heeft veel gezichten /Godsbeelden

Doel van deze tienerdienst is om de tieners te laten verwoorden welk beeld ze van God hebben en ontdekken ze de veelzijdigheid van God. God heeft veel eigenschappen. God heeft in de Bijbel veel verschillende namen die allemaal een deel van God beschrijven en toch zegt God in exodus dat mensen geen beeld van Hem moeten maken. Wij kunnen God niet vangen in een beeld. God is zoveel groter.

Vereer naast mij geen ​andere ​goden. Maak geen ​godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen ​andere ​goden​ naast mij. (Exodus 20:4)

Vanochtend zijn er 10 tieners. Ieder krijgt een smileysnoepje en wat drinken en we bekijken van muziekvideo's die met het thema te maken hebben. Daarna openen we de ochtend met gebed en introduceren het thema. Beeld van God. We zullen ontdekken dat God vele gezichten heeft. Hij is niet te bevatten voor ons.

We bekijken een filmpje Godsbeelden Het is maar hoe je kijkt. Kijk je naar alle ellende in deze wereld of kijk je naar zegeningen die God heeft gegeven. In alle ellende van deze wereld is toch Gods Liefde te ontdekken. Laten we de omstandigheden ons Godsbeeld bepalen.

We gaan actief op zoek naar het beeld dat de tieners van God hebben. We geven iedereen een kaartje en pennen en de tieners mogen opschrijven of tekenen wie God is. Ze gaan in 3 groepen uit elkaar en samen schrijven ze op wie of wat God is. We verzamelen de kaartjes en vatten samen op een groot stuk karton en praten er samen over.

We kijken het filmpje Image of God van de Bible project Het is een Engelstalige film met veel moeilijke woorden dus vragen we de groep of ze het wel hebben begrepen. Dan vatten we de film nog even samen in onze eigen woorden. God is Koning en Hij alleen weet precies wat goed en kwaad is. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld om over de schepping te heersen maar los van God gaat het helemaal de verkeerde kant op. We gebruiken onze macht  niet om de schepping te onderhouden maar maken het uit egoïsme kapot. We kunnen kiezen macht om een ander te zegen of macht om alles zelf te bepalen en zichzelf te zegenen. Daarom kwam Jezus om te laten zien hoe de mens echt moest heersen en dat is door te dienen. Hij laat zich doden door de macht van mensen. Jezus is het beeld van God en laat zien hoe we als mens weer beeld van God kunnen worden. Doordat Jezus in je wil wonen en we vervuld worden met de Heilige Geest.

We doen het spel Kaarten op tafel. We leggen allemaal verschillende plaatjes op de vloer en de tieners mogen een kaartje kiezen dat past bij het beeld dat ze van God hebben en daarna vragen we waarom ze juist dat kaartje hebben gekozen. Er komen verrassende antwoorden. Een pleister omdat God me troost als ik pijn heb of een oor omdat God me altijd hoort etc.

We kijken het filmpje Drie keer God. Mensen met verschillende meningen over God. De een zegt God zit in alles, God heeft alles gemaakt en daar kunnen we dankbaar voor zijn, God is meer dan alles bij elkaar hij is hier maar ook in het uiterste van het heelal op dezelfde moment. God is meer dan de geschapen dingen want Hij was er al voor dat er iets was. Hoe groot is God voor jou?

We doen het estafette woordenspel. We delen de groep in tweeën en leggen aan de andere kant van de zaal allemaal letters neer. Om de beurt mogen ze een letter gaan halen als de een terug is mag de volgende om zoveel mogelijk letters te halen waarvan ze woorden waarmee ze een naam van God mogen maken.

We bekijken het filmpje foto van God De onzichtbare God werd zichtbaar in Jezus Christus. Hij is het beeld dat God van zichzelf heeft gegeven, waardoor we Hem echt kunnen kennen. Gods karakter Hij is Liefde en keert zich niet van je af. Jezus laat zien wie God is!

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in ​Christus​ ​Jezus​ was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.
(Fillipenzen 2:7)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...