woensdag 22 november 2017

3. kattenbak 21 november 2017 thema: Doodgewoon?


De dood is ongrijpbaar. De wereld raast aan je voorbij is er tijd voor rouw en verdriet. Hoe kun je leven na verlies en is er leven na de dood?

We verwelkomen de tieners met cola en pepernoten. Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijke jaar (Eeuwigheidszondag) en gedenken we de mensen de dat jaar zijn overleden. Het thema van deze Kattenbak is deze keer doodgewoon? Hoe gewoon is de dood? Een moeilijk onderwerp maar toch wel eens goed om bij stil te staan. De tieners vertellen hun eigen ervaringen van dood en ziekte. We steken een kaars aan en vertellen dat het Gods aanwezigheid symboliseert.

Dan beginnen we met een puzzel. Een grote poster is in stukken geknipt. Elke tiener krijgt een stuk en samen mogen ze de puzzel maken. Als de puzzel af is merken ze dat er een stukje weg is. Na de dood van iemand die je heel lief was is staat je leven op z'n kop. Je voelt je in stukken gescheurd en er mist een deel van jezelf.

Filmpje "Is er leven na de dood? " Is er eeuwig leven en hoe breng je die door. Waar hangt dat vanaf. Wat zegt de Bijbel?Van je goede daden of van Jezus goede werk. Hij heeft de dood overwonnen staat er en ieder die in Hem gelooft heeft eeuwig leven. Het is dus geen verdienen!!!

We doen nog een spel. Alle tieners krijgen een ballon waar een strookje papier in zit met een uitspraak over de dood. De ballon mag kapot en we plakken de uitspraken op groot stuk karton. Wat vind je van de uitspraken?

"De dood is een toestand van niet bestaan. Wat niet is bestaat niet. Dus de dood bestaat niet",
"Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt"
"Veracht de dood niet, maar aanvaard het, daar ook dat één van de dingen is die bij de natuur hoort"
"Je mag niet bang zijn voor de dood, ze is je toekomst"
"Een Christen gaat toch niet dood, je hebt eeuwig leven"
"Dood, je bent oud, nergens meer welkom en dan zegt God, kom maar bij mij"
"Je kunt maar beter door zijn, want dan ga je tenminste naar de Hemel"
"Je gaat niet dood, je komt gewoon terug als iets of iemand anders"
"Na de dood is er gewoon helemaal niets"
"Mensen die iemand verloren hebben, moeten niet zeuren"
"De dood hoort nou eenmaal bij het leven"

De tieners mogen bij de uitspraak die het meeste aanspreekt een pepernoot leggen.

We bekijken hierna een filmpje. Dood nix of alles

In de donkerste tijden wil God het licht zijn. God heeft ons gemaakt om eeuwig te leven. De dood hoort hier niet bij. Jezus is opgestaan uit de dood en heeft de dood overwonnen. De weg vrijgemaakt zodat wij nu in eeuwigheid bij hem mogen zijn. Het is te vergelijken met de ark van Noach. Hij maakte een boot waarin hij en zijn familie en de dieren boven de golven van de dood konden overleven.

"Door het geloof heeft ​Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin;" (Hebr 11) 

Het draait om geloof. En dit verhaal is ook een beeld van het werk dat Jezus heeft gedaan. Zo is ook Jezus net als de ark van Noach een symbolische boot waarin voor de dood gered worden. (We bekijken een grappig filmpje over Noach)
Ze gingen allemaal door die ene deur in de ark.Waarachtig,Ik verzeker jullie: Ik ben de Deur voor de schapen. Ik ben de Deur: als iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden:

Spel spijkerslaan. In een blok hout mag je een spijker slaan. Wie heeft de minste slagen nodig.

We naar een filmpje van denkstof een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

En ik, Johannes, zag de ​heilige​ stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de ​tent​ van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen ​rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de ​bron​ van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Openbaringen 21:1-7

We naar een filmpje: Harry is niet bang voor de dood.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...