woensdag 11 oktober 2017

2. Tienerdienst 15 oktober 2017 thema: God roept je bij je naam.

Thema: God roept je naam.

Vooraf: He knows my name, from the day, everything comes alive We bekijken een getuigenis van Nick Vujicic. Een muziekvideo met Nederlandse ondertiteling.


Vandaag zijn we met z'n achten. Een klein clubje maar wel gezellig. Het is even nadenken waar het de vorige keer overging. We hebben fietslampen gerepareerd. Oooh ja... het ging over een lichtje zijn. Als het licht is kan je dingen beter zien. De vorige keer spraken we over God die ons openbaart wie Hij is. Hij geeft ons Zijn licht, zodat we Hem zien en Zijn plan met ons leven. We mogen ons helemaal aan Hem toevertrouwen. Hij is betrouwbaar.

Maar God laat niet alleen zien wie Hij is, Hij laat ons ook zien wie wij zijn. Zijn Geliefde schepping. Hij kent ons en weet wat we nodig hebben. Hij kan het niet aanzien dat we ons van Hem afkeren en op weg zijn naar de afgrond. Hij roept ons vanaf het moment dat Adam en Eva kozen om hun eigen weg te gaan. Hij roept: "Mens waar ben je..."Ook al weet hij precies waar we zijn.

We bidden en leggen het thema verder uit. God roept je bij je naam. God heeft je gemaakt hij weet nog beter wie je bent dan jezelf.
"Ik heb je bij je naam geroepen je bent van mij". (Jesaja 43:1)

Hij kent je fouten en je mooie kanten. Hij roept je... Kom tot Mij en word zoals ik je bedoelt heb.

We beginnen met een spel. Eén iemand krijgt een bekend persoon ingefluisterd en de anderen moeten door vragen die beantwoord kunnen worden met ja of nee erachter komen wie het is.

We willen zo een filmpje bekijken over Zacheüs maar wat weten jullie over dit verhaal. Wie weet wie Zacheüs was. Zacheüs was een klein, zielig mannetje. In die tijd wordt Israël bezet door de Romeinen. Zacheüs niet als gewone belastinginner maar hij heeft zich opgewerkt tot oppertollenaar. Geld is macht. Hij werkt voor de vijand en steelt geld van zijn eigen volk. In plaats dat iedereen tegen hem opziet wordt hij enorm gehaat. We lezen het verhaal in Lucas 19: 1-10. Ieder krijgt een stukje tekst (8) en gaat in de volgorde van het verhaal zitten.

Jezus​ ging ​Jericho​ in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke ​hoofdtollenaar.     
Hij wilde ​Jezus​ zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.
Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om ​Jezus​ te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.
Toen ​Jezus​ daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving ​Jezus​ vol vreugde bij zich thuis.
Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’
Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de ​Heer: ‘Kijk, ​Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’
Jezus​ zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van ​Abraham.
De ​Mensenzoon​ is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

We bekijken een stukje film over Zacheüs

Jezus ziet de vijgeboom. De boom met grote bladeren die ook adam en eva gebruikten om zich achter te verschuilen. Jezus kijkt naar boven en ziet Zacheüs zitten en roept hem bij zijn naam. Ik moet bij jou zijn. Jou moet ik hebben. Zacheüs naam betekent zuiver en rechtvaardig maar het tegenovergestelde was waar. Hij maakt zijn naam niet waar.

Zacheüs is eigenlijk iemand die gezien wil zijn maar doet dat op de verkeerde manier. Hij zoekt zijn waardering bij mensen en weet niet dat hij al waardevol is voor God. Zacheüs wil het maken maar vergeet zijn Schepper die hem gemaakt heeft. God roept je bij je naam. Hij kent je en weet precies wie je bent en wat je nodig hebt.

We doen nog een namenspel waarbij we met stickers op het voorhoofd erachter moeten komen wie of wat we zijn. Loop maar rond en probeer erachter te komen wie je bent.

We bekijken een filmpje van Denkstof. Ik red me wel.

Jezus komt niet om wat Zacheüs heeft of kan maar gewoon om wie hij is. Zacheüs redde zichzelf maar voelt zich nu gered. Van een afperser wordt hij nu een gever. Hij wordt zoals hij is bedoelt. Je denkt misschien alles in de hand te hebben maar je kan jezelf niet redden. Jezus ziet je zoals je bent. Gered worden van jezelf te willen redden. God red ons van onze maniertjes om zelf iemand te zijn. Hij ziet je. Hij kent je naam.

Daarna een balspel om een tekst te memoriseren. De tekst is: Ik heb je bij je naam geroepen je bent van mij. Jesaja 43:1 We gooien de bal over en degene die de bal vangt moet de tekst met het volgende woord aanvullen Ik..heb...je...etc.

We bekijken naar een filmpje. Jij bent speciaal God roept en als hij bij je binnen mag komen zal Hij dit tegen je zeggen.

Het laatste spel is een soort van ik ga op reis en neem mee. Maar dan met je eigen naam waar je een eigenschap met dezelfde letter voor zet. Bijvoorbeeld Kostbare Keest, Pientere Piet etc. De volgende noemt eerst de voorgaande namen en dan zijn eigen naam.

We sluiten af met gebed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...