vrijdag 22 september 2017

1. Tienerdienst 24 september 2017, Thema: Gaat je een lichtje op?

Voor de dienst draaien we de volgende muziekvideo's: Open je ogen van de Passion, Ray Klaassen-Het Licht

In de zaal hangt een spandoek van de lichtbrigade en we hebben iedereen uitgenodigd om de fiets mee te nemen om de lampen van de fiets te controleren. Van de ANWB hebben we spullen gekregen om elke fiets een goede fietsverlichting te geven.


Ben je te zien? Met dit filmpje hebben we de tieners uitgenodigd. We laten het nog een keer zien.

Gaat bij jou een lichtje branden? Draag je een licht niet alleen op je fiets maar ook in je eigen leven?
Vandaag is het thema: Gaat je een lichtje op? Dat zeg je meestal als je een idee krijgt of iets ontdekt. Er wordt iets aan ons geopenbaard. Je ziet dan een plaatje van iemand met een lampje boven zijn hoofd.

In de Bijbel staat dat Gods Woord ook zo'n lampje kan zijn. In Psalm 119:105 staat: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad! God geeft je een Licht  op je levensweg. Hij laat zien wie Hij is.

Hoe kan God zichzelf laten kennen.. We vragen en schrijven op een bord:

Door naar de kerk te gaan, door de Bijbel te lezen, door ouders of mensen die van God vertellen, door ervaringen met God van andere mensen of eigen ervaringen. Door de natuur, door wonderen, door gebed. God wil Zijn Licht over je leven laten schijnen. Hij wil zo graag aan je duidelijk maken dat Hij er is en samen met jou door het leven wil. God heeft door Jezus laten zien wie Hij is...

Filmpje over...een mens of meer

Over wie gaat dit filmpje. Jezus, en Jezus heeft door Zijn Leven en Zijn Woorden laten zien wie God is.  En als je begint te beseffen dat God er is wat is dan de volgende stap? Als je God wil leren kennen moet je Hem leren kennen en leren vertrouwen. Hoe ga jij ermee om? Geloof je Zijn Woord?

Een persoon die God leerde kennen was Saulus. Hij was een ontzettend gelovig man. Hij wilde God dienen en dacht door de Christenen te vervolgen op de goede weg te zijn. Maar God scheen met Zijn Licht en hij kwam tot de openbaring dat het juist Jezus was die het juiste licht van God was. Hij kwam tot inkeer en werd één van de grootste evangelist. Filmpje.

Je kunt het wel geloven maar geloof in God gaat veel verder dan alleen maar iets geloven. Je moet ook op Gods Woord vertrouwen.

In het Engels zijn er 2 woorden voor geloof. Namelijk faith en trust. Maar er zit wel een verschil tussen deze twee woorden. Faith betekent dat je iets gelooft maar trust is dat je er ook op vertrouwt. Het volgende filmpje laat het verschil zien tussen faith en trust. Faith is iets geloven  maar trust is je vertrouwen ergens aan geven. Je kunt geloven dat God bestaat of je kan je leven aan God geven. Vertrouwen dat God in je leven je bijstaat en leidt. Dan gaat het licht van God in je leven schijnen omdat je niet meer alleen voor jezelf leeft maar omdat God zin en doel aan je leven gaat geven. Jezus zegt dat Hij het licht van de wereld is en dat wij als wij hem vertrouwen/geloven dat ook wij een Licht in deze wereld mogen zijnSpel: Opsporing verzocht


 Alle tieners mogen elkaar goed bekijken. Dan sluiten ze de ogen. Eén iemand wordt aangetikt die loopt naar de gang. De tieners mogen weer kijken. De groepsleider speelt nu de politie en stelt vragen: Hoe heet de verdwenen persoon? Wat voor kleur trui heeft het aan?  Staat er een tekst op de kleren? Wat voor schoenen, sokken? Draagt het een bril? Draagt het oorbellen? Hoe groot is de persoon?. Als iedereen bevraagd is mag degene weer binnenkomen. Wat klopte en wat niet?

In het leven van de blinde Bartimeus ging ook een licht op. Hij hoorde dat Jezus in de stad kwam. Hij was blind en toch zag hij in dat Jezus de Zoon van God was. Hij zag dat God hem kon genezen. Hij vertrouwde zijn leven aan Hem toe. We bekijken het verhaal van Bartimeus uit de Bijbelvertellingen van Ben Ketting.

Bartimeüs ziet de echte Jezus, de Zoon van David de Messias die de mensen zal verlossen. Hij kan hem genezen. Jezus vraagt wat wil je wat ik doe. Hij wil zien. Hij wordt genezen en gaat zien en gaat Jezus volgen. De mensen die wel kunnen zien zijn degene die werkelijk blind zijn want zij zien niet wie Jezus is. Zij hebben niet door dat juist zij blind zijn en genezing nodig hebben zodat ze werkelijk gaan zien wie Jezus is. De Verlosser als je werkelijk beseft wie Jezus is ga je recht op je doel af.

Spel: Bellen door de hoepel.
Twee teams die allebei een potje bellenblaas krijgen. De eerste mag een bel blazen en moet die bel door een hoepel blazen die verderop omhoog wordt gehouden. Is de bel door de hoepel dan mag de volgende.

Getuigenis van Esther

Hoe heeft ze ontdekt dat God de ware God was? God heeft het haar van binnen duidelijk gemaakt met zo'n zekerheid dat ze haar hele leven aan Hem heeft gegeven wat het haar ook kostte. Hij is de reden geworden waarvoor ze leeft. Er is bij haar een lichtje opgegaan en ze is in de kruiwagen gaan zitten. Begrijp je dat?

Zien, ontdekken, vertrouwen en navolgen.

We doen het spel memory. We staan in een kring. Eén persoon gaat op de gang en in tweetallen spreek je een beweging af. Degene die op de gang staat mag weer binnenkomen en twee personen aanwijzen die hun eigen beweging doen. Zijn de bewegingen gelijk dan heeft hij een punt. Hij gaat net zolang door totdat alle tweetallen zijn gevonden.

Daarna gaan we naar buiten en kijken naar de fietsen. Heeft ieder een goed werkende lamp. Zo niet dan krijgen ze er één. En zo is de ochtend alweer afgelopen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...