zondag 7 mei 2017

7. Tienerdienst 7 mei 2017 thema: Religie vs Relatie

"Er is nauwelijks een saaier leven denkbaar dan dat van een gestreng en religieus mens, terwijl er niets avontuurlijker is dan het leven van een Christen". 
Major W. Ian ThomasVoor de dienst begint draaien we een paar liederen op de beamer. Song of Solomon van Martin Smith en For King & Country met Proof of your love.  Laat mijn liefde het bewijs zijn van Uw grote Liefde!

Wij zijn vanochtend met 7 tieners. Een kleine opkomst, waarschijnlijk door het optreden van de Bazuin gisteravond. We bekijken samen het  laatste lied "Proof of your love" en bespreken we met elkaar. 

Het lied gaat over 1 Korinthiërs 13 waar een beschrijving staat van de liefde. Je kan van alles doen maar als je het zonder liefde doet, dan is het waardeloos! Als je alleen volgzaam bent zonder hart, zonder liefde, dan is alles zonder betekenis. Als je leeft zonder stem en zonder oren om de ander te horen, dan is het onmogelijk om lief te hebben. Net zoals in een relatie tussen man en vrouw. Je hebt elkaar niet lief omdat moet volgens de regels maar je hebt elkaar lief omdat je van elkaar houdt. En daar gaat het vanochtend ook over. Volg je een religie of volg je Jezus. Volg je regels of volg je Gods liefde. Liefde en ook Geloof kan niet van buitenaf opgelegd worden. Het geloof is iets wat God geeft in je hart als je gaat beseffen wie God is.

We doen een Jeu de boules spel met zelfgemaakte bierviltjes. Eén zwarte viltje ligt er al en het is de bedoeling met een ander wit viltje zo dicht mogelijk bij de zwarte te komen. Ieder mag een keer proberen en ieder krijgt nog een keer een herkansing. Hoe dicht ben je bij God of ervaar je God ver weg. Weet dat Hij maar 1 gebed ver weg is. 

We bekijken het Filmpje over religie vs relatie Religie is de menselijke manier om bij God te komen maar bij Geloof gaat het om Gods manier. God zelf komt naar de mens toe. Het is precies het omgekeerde van religie. Niet de mens zoekt God maar God zoekt de mens. Laat Jezus de vredevorst wonen in je hart.  Kerst bracht God bij de mensen en Pasen brengt de mensen bij God. God wil geen religie maar een liefdesrelatie met ons. Dat we door Zijn kracht gaan lijken op Hem.We doen een spel met veterdrop. Maar dan met vetersnoep...Ieder doet het uiteinde in de mond en de handen op de rug. Wie heeft als eerste de veter naar binnen? Een hele oefening om dat voor elkaar te krijgen. Ook een relatie met God moet je leren. Maar hoe zat het ook al weer met geloof. Wat geloof je? We bekijken het filmpje Dit is wat ik geloof. Moeilijke woorden. In welke categorie zit je? Net als Adam bij de "categorie" dieren geen hulp vond die bij hem paste. Zo vond ook Jezus, die zonder zonde was, geen mens die net zo was als Hij. Uit Jezus heeft God de "gemeente" geschapen. God heeft ons Heilig gemaakt zodat wij nu wel bij Hem passen. Doordat Jezus onze zonden op zich heeft genomen, ziet God ons heilig. (ook al zijn we nu nog vol fouten). Als je leert wat God heeft gedaan voor ons dan ga je steeds meer van Hem houden.

Filmpje:Waarom ik religie haat..  Jezus heeft een hekel aan religieuze mensen, zoals de Farizeeërs, die de ander alleen maar veroordelen op de regels die ze overtreden zonder het hart van de ander te zien. Het probleem van religie is dat het nooit bij de kern van je leven komt. Het is alleen maar een lange lijst van gedragsveranderingen die van buitenaf opgelegd worden. Van buiten netjes maar van binnen verrot. Geloof is een verandering die door God zelf in je hart wordt gelegd. De kerk is niet een museum voor nette mensen maar een ziekenhuis voor gebroken mensen. In de kerk zou je  juist je zwakheden mogen laten zien en echt zijn. Het geloof hangt niet van jou af maar van Hem. Religie zegt doen en Jezus zegt gedaan. Religie zegt slaaf Jezus zegt zoon. Religie bindt je aan banden maar Jezus maakt je vrij. Religie is mens die God zoekt, Christendom is God die de mens zoekt. Liefde volbracht alles. Het is volbracht. Geen regeltjes volgen maar Jezus volgen.

Je kunt van alles voor God doen, alles doen zoals het hoort, zoals naar de kerk gaan, bidden, bijbel lezen, getuigen, kerkenwerk doen..... maar toch het belangrijkste missen omdat al het werk dat je doet niet voortvloeit uit een intieme relatie met je Hemelse Vader.

We doen een spel balonnenestafette. twee aan twee en twee groepen. Elk stelletje staat met de rug naar elkaar toe en daartussen een ballon.  Je handen houdt je op hoofd. Met z'n tweeën moet je zo snel mogelijk naar de overkant en als je de muur aantikt mogen de volgende twee.

Liefde van God maakt dat het geloof van binnen komt! en niet van buitenaf opgelegd wordt. Besef eens goed de liefde die God voor jou heeft.  Laat Gods liefde en genade werkelijk tot je doordringen. De beloften die Hij aan je geeft. God heeft voor ons gekozen en niet andersom. Je kunt Gods nabijheid niet verdienen. Hij houdt van je ook als je nog zo vol zonden zit. Juist met Pasen mogen we Gods grote Liefde gaan ontdekken. Jezus is voor onze zonden gestorven...Geloof je dat?

We bekijken het filmpje Is Jezus echt uit de dood opgestaan? | Think Christianly van Geloofstoerusting.Henze vertelt een getuigenis. Waarin hij op een boot van Engeland naar Nederland een donkere man ziet lachen, dansen en zingen zonder dat hij zich wat van anderen aantrekt. Zo vol blijdschap. Zo blij kon hij vroeger ook zijn en vraagt zichzelf af waar ben ik die vreugde kwijtgeraakt. De drukte van het leven heeft alle vreugde weggenomen. En vanaf toen is Henze op zoek gegaan naar wat werkelijk belangrijk is en werkelijk vreugde geeft en dat is het geloof in Jezus.

Nog een extra verhaaltje:

Verhaaltje echt Christendom:"Stel je een huis voor waar zowel dove als horende mensen wonen. In een kamer zit een man duidelijk te genieten van muziek: hij knipt met zijn vingers en tikt met zijn voet op de grond. Zijn hele lichaam geeft uitdrukking van wat zijn oren opvangen.
Een dove bewoner komt binnen, groet de man en kijkt een tijdje naar de muziekliefhebber. "Hij lijkt nogal te genieten", denkt hij. "Laat ik het ook eens proberen" De dove gaat naast de eerste man zitten en begint hem na te doen. Onhandig knipt hij wat met zijn vingers en begint met zijn voet te tikken en te bewegen zoals de man naast hem. Ieder mens heeft wel enig idee van ritme, of je nu kunt horen of niet, dus na wat oefening knipt en tikt de dove man gelijk met de eerste man. Hij glimlacht zelfs een beetje, maar denkt tegelijk: Hmm, onzettend leuk is dit niet. Maar het is wel oke.
In de derde scène van het verhaal loopt een derde man de ruimte binnen. Wat ziet hij? Twee mensen die op het eerste gezicht precies hetzelfde doen. Is er een verschil tussen de twee? Absoluut! Een verschil van dag en nacht! De handelingen van de eerste man zijn natuurlijk, ze vloeien voort uit de muziek die hij hoort. De dove man imiteert die handelingen alleen maar-hoewel hij geen noot kan horen."

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. (Romeinen 5:8-11)Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...