maandag 13 februari 2017

5. Tienerdienst 12 februari 2017 thema: Jezus licht van/voor de wereld

Vooraf laten we muziekclips zien: This little light of mine, What a mighty God en Every move i make.

We luisteren een youtube filmpje over licht (Messager)

Het thema van deze ochtend is LICHT en wat zegt de Bijbel hierover. We bekijken eerst een filmpje

Er wordt in de Bijbel veel gesproken over licht. Al in de eerste zinnen, in Genesis staat: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

Later in de Bijbel zien we dat de duisternis ook op een geestelijke manier wordt bedoeld als er in Jesaja 9:1 staat:"Het volk dat in de duisternis voortgaat, zal een groot licht zien; een licht, Dat straalt over hen die in een land van dichte duisternis wonen.
De zon zal hebben geschenen maar hier wordt het duistere hart van de mensen bedoeld. Zij zullen een groot licht zien en deze tekst wordt ook in het nieuwe testament gebruikt  (Mattheus 4:16) en dan wordt duidelijk dat, dat grote licht Jezus is. Jezus heeft zelf ook gezegd: Ik ben het licht van de wereld en verderop staat  in 1 Johannes 1 : In Hem (Jezus) is eeuwig leven en dat leven is het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.

Spel:  Elektrische schok

We zeiden net: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet in zijn macht kunnen krijgen....Wat is duisternis eigenlijk. Het is niks...Kijk eens wat er gebeurd als je in een totaal donkere ruimte bent. Wat gebeurd er als je dan het licht weer aan doet. De duisternis is weg die kan niet blijven. Stel je het eens andersom voor. Je hebt in een lichte kamer een doos in je handen. in die doos is het donker. Nu doe je de doos open. Wordt het nu donkerder in de kamer? Nee het wordt alleen maar licht in de doos. De duisternis heeft het licht niet in zijn macht. Duisternis is de afwezigheid van licht. Het heeft zelf geen macht. Duisternis in je hart is de afwezigheid van God. En als je hart donker is staat het open voor alles wat niet uit God is. (haat de afwezigheid van liefde, jaloersheid de afwezigheid van tevredenheid, leugen de afwezigheid van de waarheid etc)

Spel Levend stratego. Wie ben je bepaald welke macht je hebt. We hebben twee groepen en ieder krijgt een kaartje. Met een bal moet je proberen tussen de benen van de tegenpartij de gooien. Dan laat je elkaar het kaartje zien. Degene die hoger in rang is krijgt het kaartje van de ander die een nieuw kaartje krijgt. Welke groep heeft aan het eind de meeste kaartjes?

Op gezag van de ​Heer​ zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun ​hart​ voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan slechte verlangens en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u ​Christus​ niet leren kennen!(Ef 4:18)
God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het ​bloed​ van ​Jezus​, zijn Zoon, ons van alle ​zonde​.

Wat betekent dat we onze weg in het licht moeten gaan...We bekijken een filmpje van Denkstof. 
Het betekent dat we de natuur van Christus mogen laten zien. Om in deze duistere wereld een ander geluid te laten horen. Maar is het alleen maar goed doen ben je dan licht?
Ik ben het licht der wereld.Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (Johannes 8:12)1. Kijk eens naar deze 3 lantaarns. Je kan de lantaarn aandoen door de kaars aan te steken, maar het heeft niet zoveel zin als de lantaarn vies is, zoals deze vieze lantaarn dan kan het licht niet naar buiten schijnen. Als Jezus in je leven komt dan wast hij je vrij van zonde. Al waren je zonden rood als scharlaken...Jezus wast je witter dan sneeuw.
2. Je wordt helemaal schoon van binnen zoals deze tweede lantaarn. Hij glimt helemaal maar geeft nog geen licht. Er zijn een heleboel goede en aardige mensen die Jezus toch niet kennen. Je kunt ze vergelijken met een gouden lantaarn die gaat glanzen als je ze in de zon houdt. Maar 's avonds als de zon ondergaat, wordt het donker. Onze eigen goedheid duurt zolang het goed gaat.
3. De liefde  en de goedheid van Jezus duren eeuwig. De goedheid van Jezus is natuurlijk veel beter dan onze eigen goedheid. Het is volmaakte goedheid en niemand ander dan Jezus is ooit volmaakt goed geweest. Wat echt de moeite waard is, is wat eeuwig blijft. Zijn licht mag in ons binnenste branden. en dat is deze derde lantaarn.

Wat gebeurt er als het licht gaat schijnen in je leven?
Je kan weer zien en ontdekt wie God werkelijk is. Niemand kent de Vader dan door Mij zegt Jezus
Je wordt een nieuw mens, je komt tot je doel
Er komt vrede en liefde met God, jezelf en de ander
Vrucht van de Geest gaat groeien, God wordt werkzaam in je leven

Mattheus 5 zegt het zo: Jullie zijn het licht der wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen ​lamp​ aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader.

spel: Tic tac toe. Met 9 stoelen en 2 teams. Ieder krijgt een nummer. 2 nummers 1, 2 nummers 3 etc. Als ik 1 zeg gaan de enen uit beide teams naar de stoelen en moet zo snel mogelijk zitten wie het eerst zit mag blijven zitten en laten zien of hij of zij een X of een O door handen op die manier boven het hoofd te houden.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...