zondag 15 januari 2017

4. tienerdienst 15 januari 2017 thema: Gaven van de Geest

Voor de dienst bekijken we wat filmpjes. Gerald Troost met goede gaven, Holy Spirit van Jesus Culture, Galaten 5:22 en tot slot Holy Spirit van Jeremy Riddle

Vanochtend een klein clubje van 8 tieners. Vandaag is het de laatste keer in de serie over de Heilige Geest, God maakt je mooi van binnen. Hoe zat het ook alweer met de VRUCHT van de Geest? Wie weet nog wat eigenschappen van die vrucht te benoemen. Als inleiding bekijken we een heel kort filmpje. We zien dat al die eigenschappen die de vrucht bezit Jezus weerspiegelen. Door de vrucht van de Geest kunnen we door ons leven, Jezus laten zien.

We bekijken nog een filmpje. Met een bijzondere uitleg over de vrucht van de Geest. Welke vrucht bezit de meeste kenmerken van de Geest?

We doen het spel levend memory. Ieder krijgt een zakje met een vrucht (appel, sinaasappel, peer, appel, kiwi en citroen). Van elke vrucht zijn er 2. Je mag in het zakje kijken maar niet aan de ander laten zien. Nu moet 1 iemand in het midden komen en proberen 2 gelijken te vinden. Is hij af dan mag hij gaan zitten en mag de volgende raden. Als hij iemand kiest die zijn eigen vrucht heeft dan is dat ook een setje en mag hij doorgaan.

Heb je een wonder nodig of de Heilige Geest? Hierover bekijken we nog een filmpje. We zien dat God ons niet alleeen heeft gelaten maar Hij heeft een Helper/Trooster/Leraar gegeven. God komt door Zijn Heilige Geest in ons wonen. In de Bijbel staat:

Zoals alleen de geest van een mens weet wat in een mens omgaat, weet ook alleen de Geest van God wat er in  God is... - De Geest helpt ons in onze zwakheid...- Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een Geest van Kracht,, Liefde en Gezond Verstand...-Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn...

De Geest van God laat niet alleen vrucht groeien in ons leven, zodat God die gaat regeren in je hart. Maar ook geeft Gods Geest gaven waarmee in deze wereld staande kunnen blijven. Gaven waarmee we God kunnen dienen en andere mensen kunnen helpen. In totaal zijn er, net als de vrucht, 9 verschillende gaven. De vrucht is iets wat totaal in je groeit maar de verschillende gaven worden aan verschillende mensen uitgedeeld. Je hebt elkaar dus nodig om alle gaven te kunnen gebruiken. De Bijbel geeft als voorbeeld dat de gaven te vergelijken zijn met lichaamsdelen. Een lichaam heeft ook al zijn lichaamsdelen nodig om te kunnen leven. De vrucht zorgt ervoor dat er van binnen iets veranderd, de gaven zorgen dat het naar buiten toe zichtbaar wordt. Je hebt de gaven gekregen om de ander te dienen. De 9 gaven zijn: Wijsheid, Kennis, Geloof, Genezing, Wonderen, Profetie, Onderscheiding, Spreken in klanktalen en Vertalen van klanktalen.

Hier op dit plaatje zie je de verschillende vrucht en gaven.


Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. (1 Korintiërs 12: 4-13)

We doen een spel met een dobbelsteen en verschillende lichaamsdelen van karton, armen, benen, romp en hoofd. Het hoofd heeft nr.1, de romp nr. 2, de linker en rechterbeen zijn 3 en 4 en de linker en rechterarm zijn 5 en 6. We vormen groepen en gooien om de beurt met een dobbelsteen. Welke groep heeft als eerste een heel lichaam. Na dit spel mag de pop met splitpennen in elkaar gezet worden en worden versierd.

We kijken hoe God de Heilige Geest heeft bedoeld. We bekijken een filmpje over de vervulling met de Heilige Geest. God maakt je Heilig van binnen. Hij verandert je hart. Van buiten kan je nog verkeerde dingen doen maar van binnen ben je heilig gemaakt. Wel moet je steeds je hart laten vullen met Gods Geest. Je hart moet er helemaal van doordrenkt zijn. Beseffen wie je bent in Christus.

Nog een verduidelijking. We hebben 3 ballonnen, een emmer met water en een aansteker. De emmer water stelt de kerk voor. Ballon A is iemand die niets van de kerk wil weten, Ballon B neemt elke zondag een bad in het Woord van God. Hij wordt schoon van de buitenkant, hij is vol van goede daden maar hij is nog vol van zichzelf. Ballon C is voor de helft gevuld met water. Hij gaat naar de kerk in het waterbad en hij laat zich vullen met Gods Geest. Nu heeft God ook een tegenstander. Je kent hem misschien ook wel bij de naam Lucifer. De tegenstander komt de ballonnen pesten en legt ze het vuur aan de schenen. Nu kijken we wat er met ballon A, B en C gebeurt. De eerste twee ballonnen knappen gelijk maar ballon C overleeft de hitte. Hij wordt van de buitenkant wel wat zwart maar hij knapt niet. Hij overleeft de aanval omdat hij niet vol is van zichzelf maar vol is met Gods Geest. Als de duivel je komt pesten en je eer, respect, waarde, macht en trots probeert aan te vallen dan gebeurd er niks. Jij weet ik ben een kind van God. (filmpje hoe het ook kan)

Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.
(Jeremia 17: 7 en 8)

God geeft je bepaalde gaven voor het doel waarvoor Hij je gemaakt heeft. Een gave waarmee je God, de gemeente en andere mensen kan dienen.

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken.

Uit swinger: 
We doen nog een laatste spel. Ieder krijgt een plakje komkommer die ze op hun kin moeten balanceren. Nu is het de bedoeling om te proberen het plakje komkommer van de ander er af te stoten zonder dat jouw plakje valt. (Dit had beter een klein muntje kunnen zijn, het plakje komkommer was te glad en hierdoor lukte het spel niet.)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...