dinsdag 6 december 2016

3. tienerdienst 4 december 2016 thema: God maakt je mooi.

Vanochtend zijn we met zo'n veertien tieners. Een mooi even aantal. Voor de dienst kijken we wat muziekclips onder andere van Ernstvandezaak: We chillen.
De vorige keren hebben we gesproken over mooi zijn van buiten en van binnen. We zagen dat we geen Ken en Barbie hoeven te zijn. We hoeven ons niet te vergelijken met een ander want God heeft ons uniek geschapen. Van binnen bezitten we mooie en minder mooie eigenschappen. God heeft die slechte eigenschappen niet bedoelt. Hij had de mens volmaakt mooi geschapen maar doordat we zonder God wilden leven zijn we onze eigen weg gegaan. De wereld biedt verschillende oplossingen om de dingen waarover je vervelend voelt op te lossen. Meestal door egoïstische oplossingen. De wereld zegt dat die slechte eigenschappen niet zo slecht zijn en hun advies is: Geniet en denk alleen aan jezelf.

We zijn we besmet met slechte eigenschappen. Jezus is gestorven om onze slechte eigenschappen, zodat we ons slechte leven kunnen afleggen. God heeft een weg gemaakt om weer mooi te worden van binnen door Zijn Geest in ons binnenste te geven. "Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. (Ezechiël 36:26) Wie is de Heilige Geest? We kunnen God niet begrijpen zonder de Heilige Geest en dit is de reden waarom.

Filmpje: Wat doet de Heilige Geest. Wat je aan de binnenkant denkt zie je aan de buitenkant weer terug en als je goed kijkt zie dat onze binnenkant stuk is. God heeft ook zo'n binnenkant. De Heilige Geest wil onze binnenkant nieuw maken. God wil in ons te komen wonen. Zo ben je weer online met God. Het is aan ons om God de ruimte te geven in ons binnenste. Mag Hij het voor het zeggen hebben? Hij weet precies wat goed voor je is.

Spel twee groepen die allebei iemand kiezen die geblinddoekt een legominisetje in elkaar moeten zetten op aanwijzingen uit de groep. Welke groep heeft als eerste het setje in elkaar? God weet hoe we in elkaar gezet moeten worden. Op onze eigen manier zetten we onszelf niet in elkaar. We falen steeds weer door onze slechte eigenschappen. We zijn verduisterd en vervreemd van het leven met God.


We bekijken een filmpje van Youth Alpha Vanaf 4:00 - 9:12
God zelf komt in je wonen door Zijn Geest en maakt dat je Zijn Liefde en Zijn wil leert kennen. Hij overtuigt je van de dingen die verkeerd zijn en geeft je kracht het anders te doen. Hij geeft je kracht, gaven en vruchten.


Zo staat het in de Bijbel:

Efeze 4:17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

God trekt je van de duisternis in het licht. Je mag je oude leven afleggen en de nieuwe mens aantrekken staat er. Door te aanvaarden dat Jezus voor jouw slechte eigenschappen is gestorven. Je oude leven is met Christus gekruisigd en je bent met Hem opgestaan in een nieuw leven. Hierdoor is jouw leven niet langer verduisterd. Verduisterd betekent dat je geen onderscheid kon maken tussen goed en kwaad. Maar als Gods Geest in je komt wonen gaat Hij je overtuigen wat goed is en wat kwaad is en welke weg je moet gaan. Dan wordt je gevormd naar het Beeld van Gods Zoon. Je gaat op Jezus lijken. Het is net als een zaklamp waarin geen batterij zat. Zodra je de batterij erin doet dan kan de lamp gaan schijnen en doen waartoe hij bestemd is. God gaat je van binnenuit veranderen op een manier die je zelf niet kan. Dan wordt je een mooi mens precies zoals je bent bedoeld.

Wat doet de Heilige Geest? We bekijken een filmpje.

We schrijven het op een white board. God wil ons vruchten van de Geest geven. Liefde blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22. Deze eigenschappen raak je niet kwijt. Een vrucht is iets wat je niet zelf kan maken maar iets dat in je groeit. Ook laat de Heilige Geest zien wie God is. Hij laat zien wie jezelf bent, Hij maakt dat je met God kan praten, Hij overtuigt van zonde oordeel en gerechtigheid, Hij geeft je kracht, liefde en gezond verstand, Hij geeft gaven zoals, profetie, kennis, wijsheid, onderscheid, genezing.

Misschien kennen jullie dit liedje nog wel van vroeger.

Spel: Zuigbal. Er zijn twee groepen. Ieder krijgt een groot rietje. We hebben luchtige chocoladebolletjes. De twee groepen gaan in een rij staan en de eerste moet een balletje aan het rietje zuigen en doorgeven aan de volgende.

Filmpje van Ernsvandezaak Mijn Gebed Een getuigenis van iemand die God heeft veranderd.

Spel: Even of oneven. Iedereen krijgt een zakje met 9 gekleurde snoepjes. Je mag een even of oneven aantal in je hand stoppen en dan naar iemand toegaan. Je vraagt even of oneven. Is het goed geraden dan krijgt diegene die snoepjes. Is het fout dan moet de ander vragen even of oneven. En zo door... Ben je al je snoepjes kwijt dan mag je gaan zitten. We vragen hoeveel snoepjes ieder nog heeft. Net als de liefde of geduld. In eigen kracht kan je die kwijtraken of helemaal in doorschieten.

Filmpje: Heb je vruchten of stekels
God wil ons bevrijden van de zonde en de dood. Bevrijden van onze slechte binnenkant. Door Zijn Geest in ons binnenste te geven.

Hierna sluiten we af en is de dienst alweer voorbij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...