vrijdag 25 november 2016

4. Kattenbak 22 november 2016 thema: Invloed

Bij binnenkomst krijgt iedereen een gekleurd rietje. Degenen met een geel rietje mogen de cola inschenken en de rode rietjes mogen de koekjes uitdelen. Etc. Elke kleur betekent een opdracht die je uit moet voeren. We praten even bij en introduceren dan het thema. We hebben het vanavond over invloed. Wat betekend dat?

Je moet doen wat meester op school zegt. Je moet doen wat vader of moeder zegt. Je moet doen wat de dominee zegt. Je moet doen wat de politie zegt. Je moet doen wat de koning zegt. Heb je nog wel wat te zeggen? En juist nu 13, 14, 15 en 16 jaar wil je graag dingen zelf ontdekken. "Je wilt vrij zijn! of niet? Doen wat je zelf wilt.

We bekijken een grappig trailer van de film The secret life of pets. Ben je pas jezelf als iedereen weg is en wordt je dan niet beïnvloed?

Maar je wordt op nog veel meer manieren beïnvloed manieren die je soms zelf niet door hebt. Hoe vrij ben je? Je onzekerheid kan maken dat je bepaalde keuzes maakt of vrienden die je niet wil verliezen. De reclame, films die probeert slechte dingen goed te praten...of aan te praten zodat je ongewild geld gaat uitgeven. Hoe kom je onder die ongewilde invloed af? Wie ben jezelf en wie beïnvloed mij?

Spel: Ga staan als... je het nieuwste computerspel in huis hebt, als je vandaag naar school bent geweest, als je wel eens auto hebt gereden, als je kleren hebt van de laatste mode, als je de nieuwste film in de bioscoop hebt gezien, als je zondag naar de kerk bent geweest, als je, je huiswerk al af hebt. Iedereen gaat in een cirkel op de grond zitten en we stellen een aantal vragen. En de vraag bepaald of je blijft zitten of gaat staan.

en wie beïnvloed ik? Hoeveel invloed heb je eigenlijk op de dingen om je heen?

Filmpje: Cirkel van invloed. Je hebt maar een beperkte invloed op de dingen om je heen. Wat beïnvloed jou op dit moment? De dingen waar je geen invloed op het kan je ook aan God geven.

God heeft jou speciaal gemaakt en met een doel en een plan voor je leven. Laat je niet van de wijs brengen. God geeft je het beste advies zodat je minder onder slechte invloed van deze wereld. Heb je het niet meer nodig om je anders voor te doen.

Hierna bekijken we het filmpje van Denkstof Afgoden. Verleidingen en verlangens (honger naar geld, succes, gezondheid, macht en geluk) kunnen je beïnvloeden en maken dat je verkeerde keuzes maakt. God wil niet dat je laat leiden door je eigen ik maar dat je je laat leiden door Hem. God heeft alles voor je voor je over heeft gehad om je volmaakt gelukkig te maken. Hij wil je vrijmaken van de verkeerde invloed. Hij geeft je alles wat nodig is. Hij vraagt niets van je Hij geeft zichzelf en wat doe je daarmee?

Spel: Geen invloed. Dit spel is met een dobbelsteen. De dobbelsteen bepaald het aantal stappen dat je mag zetten. 1 en 6 in een stap vooruit. 2 een stap achteruit, 3 zelf kiezen, en 4 en 5 is naar links en rechts. Het doel is aan de overkant van de kamer te komen door het rollen van de dobbelsteen. Je hebt geen invloed op de richting en de snelheid waarmee je de overkant bereikt of niet bereikt

We lezen om de beurt een alinea uit 1 Koningen 12.
De Israëlieten wendde hij zich tot Rechabeam met het volgende verzoek: ‘Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Maakt u onze taak nu minder zwaar, verlicht het juk waarmee uw vader ons heeft belast, dan zullen wij u dienen.’ ‘Geef me drie dagen bedenktijd,’ antwoordde Rechabeam, ‘en kom dan bij me terug.’ Toen het volk was weggegaan, raadpleegde Rechabeam de oudsten die zijn vader Salomo terzijde hadden gestaan toen die nog leefde: ‘Wat raadt u mij aan? Wat moet ik het volk antwoorden?’ ‘Als u zich nu een dienaar van het volk toont,’ zeiden ze, ‘en het van dienst bent met een welwillend antwoord, zal het u voor altijd dienen.’ Maar hij legde de raad van de oudsten naast zich neer en raadpleegde de jongemannen die met hem waren opgegroeid en die hem nu terzijde stonden: ‘Wat raden jullie aan? Wat moeten wij het volk antwoorden op zijn verzoek om het juk te verlichten dat mijn vader het heeft opgelegd?’ De jongemannen zeiden tegen hem: ‘Het volk heeft je gevraagd om het te ontlasten van het zware juk dat je vader het heeft opgelegd. Welnu, zeg tegen hen: “Mijn pink is dikker dan het lid van mijn vader! Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen!”’Toen Jerobeam en de andere Israëlieten na drie dagen bij koning Rechabeam terugkwamen, zoals hun gezegd was, gaf de koning hun een hardvochtig antwoord. Hij legde de raad van de oudsten naast zich neer en antwoordde zoals de jongemannen hem hadden aangeraden


Het verhaal van Rechabeam de zoon van Salomo. Hij kiest voor het advies van zijn vrienden in plaats van de wijzen van zijn vader. Dit zorgt voor de breuk van Israël die voortaan verdeeld zal zijn in het koninkrijk Juda en het koninkrijk Israël. Zijn verlangen naar macht maakte alles kapot.

Van dit verhaal maken we een Manequin filmpje met elkaar. Twee wijze mannen. De Koning, Twee vrienden. Twee of drie spelen het volk.Filmpje Pay it Forward. Dit is een manier van positieve beïnvloeding. Je goedheid kan aanstekelijk werken. Zo kan de wereld steeds een beetje beter worden.

Spel Ook invloed kan snel veranderen. 2 teams Wat is in? Muts, sjaal, hoed etc. 1 gaat het halen, 2 zet het op. maar dan zeg je dat muts en de muts moet worden teruggelegd en de hoed moet worden gehaald dus snel wisselen.

Uiteindelijk is het het beste om jezelf te blijven!!! De opdracht voor de volgende keer om je positieve invloed te gebruiken. Net als In het filmpje van pay It forward. Probeer komende dagen eens bewust iets goeds te doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...