zondag 3 april 2016

6. Tienerdienst 3 april 2016, thema: Wat kies jij?

Vanochtend gaan we nog even door met Pasen. We hebben de dvd van Waarom Pasen, No longer slaves meegenomen.

Maar eerst kijken we naar de Lifehouse everything skit.

God schiep de mens om een relatie mee te hebben. Maar de wereld trekt de mens bij God weg. Met allerlei verleidingen moeten we steeds weer keuzes maken. Blijven met Jezus wandelen en genieten we van het goed dat God geeft in de schepping of dwalen we af en vervullen we onze verlangens met dingen die niet echt vervullen.

We kijken naar een uitvoering zwart/wit


Na deze introductie beginnen we met een spel. Het stopsnoepje. Op tafel staan 16 bekertjes. Onder elk bekertje liggen snoepjes. Een persoon gaat de gang op en de rest wijst een bekertje aan. Als dit bekertje wordt gepakt moet degene stoppen met het pakken van bekertjes. Keuzes maken. Sommigen pakken gelijk het stopbekertje en hebben weinig snoepjes en sommigen pakken de beker als laatste en hebben veel snoepjes.

Met de smarties in de hand zoeken we weer onze plek en gaan de film bekijken. Het gaat over de twee misdadigers die naast Jezus worden gekruisigd.


Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden.


33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’  De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 35 Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden:
Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43 Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ 44 Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.
Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’

Een misdadiger komt tot inkeer. Jezus is niet op wraak uit. Zelfs aan het kruis vraagt Hij vergeving voor zijn vijanden. Eén misdadiger komt tot inkeer en grijpt die allerlaatste kans en vraagt of Hij bij Jezus mag zijn. Hij wordt gered niet omdat Hij zo goed is maar omdat Jezus zijn straf draagt. Ook wij hebben de keus.

Henze heeft bordjes gemaakt waartussen je moet kiezen. Ga je in de ene hoek of in de andere hoek. De keuzes zijn...Zwart/wit, licht/donker, drop/spekjes, hagelslag/pindakaas, bos/zee, kerk/uitslapen, Jezus/Barabas, hond/kat, buitenspelen/gamen, God/geen God.

Elke keuze bespreken we met elkaar. Sommige keuzes die je maakt hebben te maken met je smaak en hebben geen grote consequenties maar andere keuzes zijn van levensbelang. Leuk om alle antwoorden te horen en zo is de ochtend alweer voorbij.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...