donderdag 17 december 2015

3. Tienerdienst 20 december 2015 Thema: Een nieuwe woning...

 We hoeven de bladen maar open te slaan of de tv maar aan te zetten of het gaat over vluchtelingen.

Verschrikkelijke beelden van mensen die grote risico's nemen om hun leven en dat van hun geliefden een veilige toekomst te geven.

Ook de in de Bijbel staan veel verhalen over vluchtelingen.

Zelfs Jezus moest vlak na zijn geboorte met zijn ouders vluchten naar Egypte. En Jezus sprak later van zichzelf: "De vossen hebben holen en de vogels een nest maar de mensenzoon heeft geen plek om te rusten". God kwam onder ons wonen als mens, zodat wij thuis mochten komen bij God. We mogen zelfs als we ontheemd zijn een Thuiskomen bij God en daar gaat deze ochtend over. We zijn met een kleine club. In totaal zijn er 6 tieners. Net genoeg om nog een leuke dienst te hebben. Want we beginnen met een spel. We doen de jongens tegen de meisjes want er zijn 3 jongens en 3 meisjes

We gaan een spel doen. Met een weegschaal en een mand.
Hoe is het om een vluchteling te zijn. Om alles achter te moeten laten en het te moeten doen met de dingen die je hebt?  Elke groep maakt een stapel van de spullen die ze bij zich hebben. Jassen, schoenen, telefoon. Spullen die ze, als het echt moet, kunnen missen. De stapel van elk team wordt gewogen. De groep die de meeste kilo's levert wint het spel. De meisjes winnen met 8 kilo. De jongens kwamen tot 4 kilo.

Kan je de spullen die in de mand zitten echt missen? En zou je makkelijk je spullen achter kunnen laten? Wat is echt belangrijk voor je?

We bekijken de film van Maryam van 13 die uit Syrië gevlucht is naar Libanon. Wat mist zij het meest?

Het is een hele cultuurshock om naar een ander land te vluchten. Mensen hebben andere gebruiken en dat levert nogal wat misverstanden en irritaties. Met het volgende spel moet ieder team een eigen cultuur vormen. We hebben de Trago's en de Rapi;s. Ze krijgen ieder een blad met hun cultuur. Daarna wordt het blad weggelegd en moeten ze elkaar vragen stellen om erachter te komen wat de regels van de andere cultuur zijn. Kunnen ze achter onderstaande regels komen?

De Trago's:

1.Geven alleen antwoord op de Vorige vraag. De eerste vraag beantwoorden ze pas als ze een tweede vraag krijgen.
2. Voor ze antwoord geven overleggen ze altijd eerst met een landgenoot
3. In elke zin gebruiken ze tenminste 1 keer het woord 'Ehm'.
 
De Rapi's

1. De Rapi's krabben zichzelf vaak.
2. De Rapi's praten niet met buitenlanders tenzij ze met een knikje toestemming krijgen van de stamoudste (oudste in de groep).
3. Buitenlanders krijgen pas antwoord als zij twee keer (ongeveer) dezelfde vraag krijgen.

Het blijkt moeilijker dan gedacht de gesprekken komen niet echt op gang en zo is het ook heel moeilijk om erachter te komen wat de kenmerken van de cultuur is.


We hebben een flipover met stiften. We bespreken de volgende vragen. Wanneer ben je een vluchteling?, Ken je iemand die gevlucht is?, Kan je je voorstellen dat je zou moeten vluchten?, Wat zou jij niet kunnen achterlaten? (De antwoorden van de laatste vraag zetten we op de flipover en splitsen we uit tot in kleine details.

Ook wijzelf hebben dingen die we niet willen missen. Dingen en personen waar we echt aan gehecht zijn en we vertellen ook waarom. De tieners krijgen een pen en papier en mogen een top 5 opschrijven van de belangrijkste dingen die ze denken nodig te hebben om een goed leven te leiden. Wat komt met de antwoorden overeen. Hoe zou het zijn om dat te missen? We doen soms een spelletje met welke 5 dingen neem je mee naar een onbewoond eiland maar voor vluchtelingen is dit een harde realiteit. Mensen vluchten niet voor de lol.

Jezus werd geboren in een kribbe ver van huis en vlak na zijn geboorte moesten ze vluchten voor Herodus.We bekijken een filmpje van de EO, wat als Jezus in 2015 werd geboren? Jezus werd niet in zijn eigen huis geboren maar voor nood in een stal, in doeken gewikkeld en in een voerbak gelegd. Vlak na Zijn geboorte moest Jezus met zijn ouders vluchten naar Egypte het staat in Mattheus 2:13-15. We lezen het en stellen vragen. Waarom moest Jezus vluchten, Hoever is de reis van Bethlehem naar Egypte. (Ongeveer 550 kilometer. Hoelang doe je daarover bij 5km per uur. 110 uur=14uur lopen=8 dagen) door 3 woestijnen. De Negev, de Sur- en Sinwoestijn. Er waren allerlei gevaren onderweg.

Jezus gaf meerdere voorbeelden over ergens thuiskomen. Bijvoorbeeld het volgende verhaal. (verloren zoon) Het verhaal van de verloren zoon.  Jezus wil mensen een thuis geven. Hij verteld over God. Een God waarbij je mag thuiskomen. Bij wie je je niet hoeft te bewijzen met een groot ego, macht of geld. Samen met God leven is alsof je woont op een plek waar het leven goed is en waar je jezelf mag zijn. Thuisvoelen zelfs als je ontheemd bent. Het kan kijk maar naar het verhaal van Mariam.

Voor onderstaande spelletjes hadden we geen tijd meer en doen we misschien een volgende keer.

We doen het spel levend schilderij. Maak met de groep een levend schilderij van een situatie waarin vluchtelingen terecht kunnen komen. Verdeel onderling de rollen en beeld het uit. Kan de andere groep raden in welke situatie de vluchteling is terecht gekomen?

Als afsluiter maken we van de materialen een kerststukje van spullen van weinig geld en materiaal. Ook vluchtelingen moeten creatief zijn. Maak van deze spullen met elkaar een zo creatief mogelijk stukje en besproei het met schuim.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...