zondag 26 april 2015

7. Tienerdiensten 26 april 2015 thema: Hemelvaart... Waar is God?

We nodigen per e-mail de tieners uit met een filmpje van Martijn Buwalda. We vieren binnenkort Hemelvaart. Jezus is naar de hemel gegaan maar waar is God nu?
Bij binnenkomst laten we het prachtige lied Creation Calls van Brian Doerksen met Nederlandse ondertiteling zien en horen op de beamer. God laat door zijn geweldige schepping zien wie Hij is. Hoe kan jij dan zeggen dat God niet bestaat. Na welkom en gebed laten we nog een mooie clip zien met prachtige beelden. In Wonder van de Newsboys.

Filmpje 1 en Filmpje 2

Henze introduceert het thema. Waar is God? God laat zich zien door de prachtige schepping. Door zich bekent te maken aan mensen. In het begin wandelde Hij met Adam en Eva. God was dichtbij. Na de zondeval liet hij de mensen niet in de steek. Maar bleef mensen roepen. Hij sprak tegen....Nou wie was de volgende tegen wie God sprak. Dat was Noach...bouw een boot. We bekijken hier een grappig filmpje over.

Filmpje 3 Noach En na Noach kwam...Abraham Filmpje 4 en na Abraham kwam Mozes Filmpje5

We hebben 3 mensen uit de Bijbel bekeken die werden geroepen door God voor een speciale opdracht. Telkens zegt God. Ik ga met je mee. Ik ben bij je. Volg mij. God laat zich zien en laat zich kennen door mensen te roepen. We hebben eerst genoeg filmpjes bekeken. we gaan eerst een spel doen. In de ruimte hebben we papiertjes met Gods beloften verstopt. Die mogen gezocht worden en dan op een hart geplakt worden. Er staat: Ik ben met je alle dagen van de wereld tot aan de voltooiing van deze wereld...Wees niet bang want ik ben met je...Mijn ogen gaan over de aarde om je krachtig bij te staan als je op mijn woord gelooft....Zoek en je zult vinden klop en er zal worden open gedaan bid en je zult gegeven worden...etc. We zoeken de papiertjes, lezen ze voor en plakken ze op. God is te vinden in de Bijbel. Hij toont ons Zijn Vaderhart.We gaan weer zitten en bekijken de volgende korte filmpjes. De roeping van David. David wordt door profeet Nathan gezalfd tot koning. God gebruikt profeten om de mensen Zijn weg te laten kennen. Hij wil onder de mensen wonen. We zien dat bij de tabernakel. God is aanwezig als een vuur en wolkkolom in de woestijn. Hij wil onder ons wonen.

Film 6 David en Film 7 Kom in ons midden

En als we verder kijken dan komen we bij Jezus. God zelf komt naar de aarde en komt als mens onder ons wonen en laat ons zien wie God is.

Film 7 Jezus


We doen een spel. Scrabble estafette. Er zijn twee groepen en ieder mag 2x 2 scrabble steentjes uit de kom halen. De groep de van de letters het langste woord kan maken heeft gewonnen
En nu waar is God nu Jezus naar de hemel is gegaan. Hoe is God nu aanwezig?

We bekijken een filmpje van Denkstof

We praten na over de dingen die we gehoord en gezien hebben. We mogen door Gods Geest weten dat God nu in ons hart wil wonen. Dichterbij kan God niet zijn. Jezus is het hoofd en wij mogen zijn handen en voeten zijn op deze aarde. Waar is God? Hij wil in je hart wonen. Als je wilt kan God heel dichtbij zijn. Dat heeft Hij ook belooft in Zijn Woord. Dat moet je geloven en daar moet je op vertrouwen.

We doen nog een spel. Dirigentje. We staan in een kring. Eén persoon gaat buiten gehoorafstand en wij wijzen een dirigent aan die aan moet geven welk instrument we spelen. Dan gaat de persoon die buiten de kring was in de kring staan en de dirigent beeld een instrument uit en iedereen doet hem na. Nu moet de persoon in het midden raden wie de dirigent is. En zo is de ochtend alweer voorbij. We drinken nog even wat en gaan dan ieder weer ons eigen weegs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...