zondag 12 oktober 2014

8 oktober 2013

3. Rock Solid 8 oktober 2013 Doodgewoon?!

De dood is ongrijpbaar. De wereld raast aan je voorbij is er tijd voor rouw en verdriet. Hoe kun je leven na verlies en is er leven na de dood?


We verwelkomen de jongens met cola en koek
Na gebed vertellen over het onderwerp. De jongens vertellen hun eigen ervaringen van dood en ziekte.

Dan beginnen we met een puzzel. Een folder is in stukken gescheurd en de jongens mogen de puzzel maken. Als de puzzel af is merken ze dat er een stukje weg is. Na de dood van iemand die je heel lief was is staat je leven op z'n kop. Je voelt je in stukken gescheurd en er mist een deel van jezelf.

We doen nog een spel. Alle jongens krijgen een lepel jam aan de neus en mogen met hun hoofd een watje uit de teil halen. Aan elk watje zit een strookje papier met een uitspraak over de dood.

We bekijken hierna een filmpje. Dood nix of alles
 

We lezen nog even de uitspraken over de dood. Dood is dood er is niks na de dood. Als je oud bent en afscheid neemt van het leven staat God op je te wachten. Na de dood is er eeuwig leven. etc.etc
De jongens mogen bij de uitspraak die het meeste aanspreekt een zakdoekje leggen.

We steken een kaars aan en vertellen dat het Gods aanwezigheid symboliseert. In de donkerste tijden wil hij het licht zijn. God heeft ons gemaakt om eeuwig te leven. De dood hoort hier niet bij. Jezus is opgestaan uit de dood en heeft de dood overwonnen en een weg vrijgemaakt dat wij nu en in eeuwigheid bij hem mogen zijn.

We lezen openbaringen 21:1-8

We praten nog even na maar er is veel boosheid. Waarom heeft God het lijden en de dood toegestaan? Is dat zo? Heeft God het lijden en de dood in het leven gebracht. Maar het is niet eerlijk dat door een fout van Adam en Eva er zoveel ellende is. Het blijkt wel dat er nog veel uit te leggen is.
In plaats daarvan kijken we naar een filmpje van denkstof


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...