zondag 12 oktober 2014

7 maart 2014

9. Rock Solid 7 maart 2014 thema: Wat beheerst je...

Na welkom en gebed beginnen we met een evaluatie ronde. Wat vind je van de afgelopen avonden. De meesten waren positief en vinden dat we op dezelfde manier wel door kunnen gaan.
Vanavond is het thema: Zelfbeheersing. 

We beginnen met een spel: Bananenestafette. Twee groepen gaan in een rij staan. De eerste klemt een banaan tussen z'n knieën en de volgende moet deze overpakken met zijn knieën tot de banaan bij de voorste is. De groep die als eerste de banaan bij de laatste man heeft, heeft gewonnen.

Nog een spel: How low can you go...Limbo. Op de beamer een limbolied van Chubby Checker. Wie kan het laagst onder de limbostok.

Heel leuk die spelletjes maar het gaat erom hoever ga je om iets te halen. We bekijken een filmpje.

 
Deze man wil meer meer meer. Als hij tevreden was geweest was het niet zover gekomen. Ontevredenheid kan je de kop kosten. Van wie komt die ontevredenheid. Bij Adam en Eva is het begonnen. De slang die vertelde dat er nog meer was...en Eva verleidde. Laat jij je verleiden om op zoek te gaan naar meer. We bekijken een filmpje van Denkstof.
 
 Je kent het wel: een arm persoon die de hele dag met een grijns op zijn gezicht rondloopt en een rijke die maar chagrijnig en ontevreden blijft. Alsof het nooit genoeg is! Hoe kan het eigelijk dat we in het Westen bijna alles wel hebben, maar toch steeds meer willen? 41 % van de Nederlanders is ontevreden met z'n salaris. Wist je dat geld alleen gelukkiger maakt als je er weinig van hebt? En: dat geld geen invloed meer heeft op je geluk als je gewoon te eten en te drinken hebt? De wereld, de reclame doet ons geloven dat we ongelukkig zijn als we niet het allernieuwste en allerbeste bezitten? Laat je niet gek maken. Er zijn zoveel meer redenen om dankbaar te zijn.

Fillippenzen 4: 6-8Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.Paulus zit gevangen als hij dit schrijft aan de kerk in Fillippi. Veel onderzoekers denken dat hij niet meer vrij is gekomen en uiteindelijk door keizer Nero is geëxecuteerd. Fillipenzen 1:12-20 En toch is hij gelukkig en dankbaar. Geluk zit niet in meer bezitten maar in weten wiens bezit je eigenlijk bent: Je bent veilig bij God.


12 U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. 13 Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus. 14 Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. 15 Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. 16 Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. 17 Maar de eersten verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren.
18 Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, 19 omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. 20 Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.
 
We doen een spel buiten: Staartje graaien. Ieder krijgt een sok die hij vanachter in de broeksband moet steken. Bij het startschot moet ieder proberen het staartje van de ander te bemachtigen. Degene met de meeste staartjes heeft gewonnen.
 
Binnen kijken nog naar het filmpje van de rijke dwaas. en sluiten af.
 
En een zielig filmpje over het vangen van een aap.

10. De laatste catechisatieavond hebben we lekker samen gegeten en gekeken naar de Passion in Den Haag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...