zondag 12 oktober 2014

31 januari 2014

7. Rock Solid 31 januari 2014 "Het zaad in de akker"
 
 

Doel is na te denken over jou aandeel aan het Leven dat Jezus je wil geven. Hoe ga jij om met de woorden die je hoort. Laat je het langs je heen glijden of ga je er serieus iets mee doen. We openen met gebed. Hoe was je week? Na alle verhalen en introductie van het thema gaan we een filmpje kijken.Spel 1 Henze heeft bakjes gezet op een getekende akker. Een weg en onkruid. Met pinda's moeten ze proberen de pinda's in de goede akker te gooien om zo veel mogelijk punten te krijgen. Best wel moeilijk. 

Henze verteld het verhaal uit Lucas 8
Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht.  En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het.  En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.    En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze gelijkenis?  10 Hij zei: Aan u is het  gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen,  maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen,  opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij.  11   Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. 
12 Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. 13   Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig.  14 En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven  verstikt worden en geen vrucht dragen.  15 En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.


Spel 2 We hebben een sjoelbak boven de 4 openingen staat weg, onkruid, stenen en goede grond. Er zijn twee groepen. Van elke groep gaat 1 proberen een sjoelsteen in het vakje goede grond te gooien. Zodra hij erin zit mag de volgende. Het groepje dat als eerste klaar is heeft gewonnen.

We kijken filmpje.

 
 
We hebben wat tuingereedschap en houden een quiz. Wie weet wat het is....
 
 
We praten nog even na wat heb jij nodig om te groeien. Wat is die goede grond. Wat is water, zonlicht, mest...Heb je last van onkruid en stenen. Hoe ga je ermee om? Het graan is Jezus dat voor onze zonden is gestorven. Wat doe je met dit goede nieuws. Mag Jezus wonen in je hart en Heer zijn van je leven. Wat is jou houding tov God. Leven zoals Jezus of....
 
Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. (Ef 2:8-10)
 
Hoeveel ruimte geeft jij aan de God.
 
Geloven is niet een kwestie van hebben (Ik heb een geloof) maar van 'zijn' Je bent een gelovige of niet en dat heeft gevolgen in je doen en laten. Geloven dringt door naar je hoofd, hart en handen. God wil door jou heen de wereld aanraken. Geloof moet groeien en daar gaat het volgende filmpje over.
 
 
We sluiten af met het zaaien van een stokrooszaadje in een kweekpotje en wensen ieder wel thuis.
 
zaadjes na 2 weken.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...