zondag 12 oktober 2014

29 december 2013

4. Tienerdienst 29 december 2013
 
Thema: Mag je hart een kribbe zijn voor het Nieuwe Leven
dat Jezus je wil geven. namelijk. Zichzelf.
 
Aan het begin hebben we wafels en nieuwjaarsrolletjes. De wafel eet je aan het einde van het jaar. Het staat symbool voor het jaar dat uitgerold is en het rolletje is het nog opgerolde jaar. Ieder krijgt een wafel met slagroom en blauwe muisjes. We laten een geboortekaartje rondgaan.
 

 
 
Na welkom en gebed kijken terug op Kerst. Hebben we de buik letterlijk en figuurlijk al vol van Kerst. Musical Piekobello, kerstnachtdienst, Kerstdienst etc etc. Het belangrijkste is of we de boodschap ook hebben meegekregen. We bekijken het filmpje Kerstmis(t) Jezus.
 
 
Sinterklaas is nog niet geweest of de kersman komt alweer om de hoek maar waar het hier over: Lekker eten, kadootjes, kerstboom. In al deze drukte, zelfs de drukte van de kerk is er tijd voor Hem?
 
 
Wat weten we eigenlijk van het kerstverhaal. We doen een kerstquiz. Er komt naar voren dat er heel veel dingen rond het kerstverhaal erbij verzonnen zijn. Is Jezus geboren in een stal? Het staat niet in de bijbel, Waren er 3 wijzen? Het staat niet in de Bijbel. Is Jezus op 25 december geboren? waarschijnlijk niet want dan zijn er geen herder. Het tijdstip staat niet in de Bijbel. Reed Maria op een ezel? Het staat niet in de Bijbel etc etc. Het is belangrijk dat je zelf ook de Bijbel gaat lezen als je wilt weten wie Jezus werkelijk was.

Powerpoint met de kerstquiz
 
Hierna gaan we een spel doen. Levend kwartet. Ieder krijgt een naam die te maken heeft met het kerstverhaal. Herder, Ster, Wijze, Maria etc. We delen de groep in 4 kleine groepjes. Niemand weet van elkaar wie welke naam heeft. Ik laat alle namen zien en dan mag groep één aan een andere groep een naam vragen. Heeft de groep iemand met die naam dan mag diegene dan naar groep één komen. Is de naam niet in die groep dan is de volgende groep aan de beurt. We gaan net zolang door totdat 1 groep alle namen heeft.
 
We bekijken hierna een filmpje van Denkstof. Wat betekent kerst. God is in een mensenpak naar de aarde toegekomen. Jezus was God zelf? God wordt mens via Maria? God laat ons niet in de steek! Hij wil onder ons wonen! Dat betekent Kerst!!
 
 
 
Hebreeën 1:1
In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, 2aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt. 3Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is.
 
Colossenzen
1:15In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. 16In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. 17Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem. 18Hij is het hoofd van de Gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. 19Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen.
 
 
We doen nog een spelletje (Moordenaartje) Spel van de vorige keer en sluiten af.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...