woensdag 14 maart 2018

5. Tienerdienst 18 maart 2018 Thema: Vrij zijn!


We bekijken als intro het filmpje God maakt vrij

Vandaag behandelen we het thema Vrij zijn. Wat is dat eigenlijk vrij zijn? Kan je dan alles doen wat je wilt? Als iedereen dat zou doen zou het een zootje worden. Vrij zijn kan alleen als er ook liefde en respect is voor de ander werd er tijdens de jeugddienst gezegd. Maar echt vrij zijn gaat nog veel verder. Vrij zijn betekent niet dat je alles maar doet wat je wilt, maar dat je vrij komt van je eigen verlangens. Vrij van de verkeerde dingen in jou. Dat je vrij wordt van alles wat je weghoudt van wat goed is. Dat het leven niet meer egoïstisch draait om me myself and I maar om Christus. Met Christus ben ik gekruisigd en niet ik leef meer maar Christus leeft in mij zegt de Bijbel.

“Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen”
Galaten 5:1

Zonder dat je het weet ben je een slaaf van jezelf. God wil je bevrijden van je zelfzucht. Vrij van zonde heet dat. Bijbelse vrijheid betekent, vrij worden van het verkeerde in jezelf. Als je God de troon van je leven geeft, dan kan je pas werkelijk vrij in de wereld staan.

Je zoektocht naar liefde, aanvaarding en vrede is dan voltooid in Gods Liefde voor jou. Je hoeft je niet langer bezig te houden met jezelf. Je hebt je handen vrij om ze uit te strekken naar de ander. Je hebt alles ontvangen wat je nodig hebt om een zegen te zijn en om te leven zoals God het heeft bedoeld. 


Samen met God mag je kijken wat wel en niet bij jou hoort. Stap voor stap aan de hand van Vader mag je steeds echter worden. Steeds meer bewust van Gods liefdevolle aanwezigheid zul je steeds meer tot je recht komen en echt werkelijk vrij zijn!

Met Christus gekruisigd en opgestaan. Door het kruis zijn wij vrij van zonde en door het geloof is er geen veroordeling meer. Met Christus opgestaan zijn is deel hebben aan de bevrijding van de wereld. Kiezen voor een leven met Christus. Je zelfbeschikkingsrecht opgeven en je laten leiden. Wandelen met Jezus is: "Zorgeloosheid voor de onzekerheden die voor je liggen", "Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen", 

en daarna bekijken we het lied Opwekking 614 'Uw genade is mij genoeg' Jezus heeft ons bevrijd van de zonde en niet alleen van de zonde, de verkeerde gewoonten maar ook van de dood. 

We doen het knoopspel. We hebben 2 touwen en 2 groepen. Iedere groep moet een vrijwilliger zo goed mogelijk vastbinden. Dan gaan de vrijwilligers van groep wisselen en de groep die de vrijwilliger als eerste los heeft, heeft gewonnen.


We bekijken hierna een filmpje 'Just one Touch' God kan je met één aanraking van binnen veranderen. Je krijgt een nieuw hart

We praten erover na en doen dan een spel. Van donker naar licht. We gaan met z'n allen onder een groot dekkleed zitten en kijken naar de laptop en bekijken het filmpje: Waar was Jezus tussen de dood en de opstanding. We zeiden al dat Jezus de zonde heeft overwonnen. Hij ging het dodenrijk in zonder zonde en het kwaad en de dood konden hem niet vasthouden. Hij heeft de sleutels van het dodenrijk en de satan overwonnen zegt de Bijbel. 

Is Jezus echt opgestaan? We bekijken dit filmpje. Het leven van Jezus en zijn dood en opstanding zijn historische feiten. Goed gedocumenteerd en ook door tegenstanders van het christelijk geloof werd dit niet tegen gesproken. Als zijn discipelen wisten dat Jezus niet echt uit de dood was opgestaan zouden ze zich nooit laten doodmartelen voor een leugen. Want bijna allemaal zijn ze voor hun geloof gedood en dat doe je niet zomaar. Dan moet je wel heel zeker zijn van je zaak. 

We zouden nog 1 filmpje kijken maar vanwege het bijwonen van de bevestiging van de ambtsdragers hebben we dat niet meer gedaan maar op deze site is het filmpje nog wel te bekijken: Hij Leeft, 'vier Pasen omdat Jezus Leeft'


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...