zondag 12 oktober 2014

23 maart 2012

10. Rock Solid 23 maart 2012 (Vaste rots)

Thema is Honkvast.

We beginnen met een spel. In twee groep met een dienblad rond het huis rennen en wie is er het eeste rond en wie heeft de meeste bekertjes. eeehm... Er wordt vals gespeeld. Het water vliegt om de oren. Zelfs slootwater wordt meegenomen al dan niet in bekertjes en in de kleren. Dusss..Toch hebben we een winnaar. Na het uitdelen van handdoeken gaan we verder. De bekertjes hebben de tocht niet overleeft. De plek waar je, je veilig voelt kan schudden. Op wie val je dan terug?

Het volgende spel. Twee groepen. Allebei de groepen krijgen een knuffeldier, een stuk karton en Duck tape. Tape het dier zo vast mogelijk aan het karton. Er wordt fanatiek getapet. Dan komt de opdracht. De vastgemaakte knuffel moet aan de tegenpartij worden gegeven en wie de knuffel het eerst los heeft, heeft gewonnen. Dit is nog een heel karwei. Maar er is een winnaar. Al sneuvelen wel 2 staarten.

Het laatste spel is het honkspel. Een groot speelbord van karton met honkbalveld met honken die naam vrienden, familie, geld. disco, vriendinnetje, ouders, school en God dragen. Ieder krijgt een muppetpop en mag de pop leggen op de honk waar ze naar toe zouden gaan met een bepaald probleem die wij opnoemen. Er komen leuke antwoorden.

Dan kijken we wat zegt God:

spreuken 3:23
26 Je kunt vertrouwen op de HEER,hij beschermt je tegen hinderlagen.

Psalm 33:16
Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. 17 Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. 18 Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw: 19 hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal hij hun leven sparen. 20 Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp en ons schild. 21 Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. 22 Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.

Het is niet verkeerd om te schuilen bij verschillende honken. Maar zoals je in de bijbelteksten kunt lezen, is er bij God altijd troost en hulp te vinden. Bij Hem vind je echt Houvast.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...