zondag 12 oktober 2014

2 november 2012

2. Rock Solid 2 november 2012 (Eeuwig waardevol)

Thema: Hype, rage of eeuwig blijvend

We komen terug op de vraag: Hoe zou jij een kerkdienst invullen? Meer begrijpelijke taal. Meer gericht op de jeugd. Het zou heel goed zijn als het balkon weer open zou gaan. Daar zitten is veel leuker.

Dit keer hebben we wat dingen van thuis meegenomen. Dingen die vroeger een rage waren. Flippo's, gogo's etc. Hippe dingen kunnen hopeloos verouderen. Een goede uitvinding blijft jaren bestaan.

We doen nog een spel waarbij we propjes in een emmer proberen te gooien terwijl een ander pepermunten stapelt. Valt de stapel om dan moet je stoppen met propjes gooien. Wie de meeste propjes in de emmer heeft heeft gewonnen.
Zolang mogelijk proberen een hype vol te houden. Toch zal de toren omvallen.

We hebben het over geloof. Wanneer is het een rage of hype en wanneer is het blijvend. We kijken naar mensen zoals Bagwan, Mao, Hitler mensen liepen er achteraan. Maar hun ideeën waren niet blijvend.

We lezen Handelingen 5:34-40

Maar toen stond een van hen op, een farizeeër die Gamaliël heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen 35 en zei vervolgens: ‘Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. 36 Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer vierhonderd mensen sloten zich bij hem aan; hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. 37 Na hem was er Judas de Galileeër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam; ook hij ging ten onder, en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. 38 Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, 39 maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’ De leden van het Sanhedrin stemden met hem in 40 en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij.

Henze verteld over zijn eigen leven dat hij is gaan geloven in wat de bijbel zegt. Hij heeft alles weggedaan en heeft gekozen om verder met Jezus te leven. Is dat blijvend. We denken het wel. Het is wel zo dat zelfs 2000 jaar na de dood en opstanding van Jezus nog steeds mensen die keuze maken. Er zijn inmiddels 2 miljard Christenen en de bijbel is het meest gelezen boek ter wereld.

We kijken naar een filmpje dit is kerk zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=7KLcplzmQfI&feature=related

Kerk zijn is meer dan een kerkdienst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...